Van Quickenborne: “Estuaire vaart veranderingsproces van jaren”

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus
Estuaire vaart met 'Euroports' en 'Polybotes'
Estuaire vaart met ‘Euroports’ en ‘Polybotes’ © RJ

Een volledige vrijmaking van de estuaire vaart vergt nog jaren overleg met Nederland, de Europese Commissie en IMO. De suggestie van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne om intussen kleine zeeschepen in te zetten, lijkt niet zo eenvoudig.

Volksvertegenwoordiger Franky Demon (CD&V) stelde aan de federale minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) een schriftelijke vraag omtrent de stand van zaken van de aansluiting van Zeebrugge op de estuaire vaart. “Het koninklijk besluit van 8 maart 2007 laat toe om met versterkte binnenschepen het traject tussen Zeebrugge en de monding van de Schelde af te leggen, waarna de schepen via de binnenwateren hun reis verderzetten. Vandaag varen daar een tiental estuaire tankschepen en vijf estuaire containerschepen en de vraag blijft stijgen. De vorige staatssecretarissen voor de Noordzee gaven aan dat dat ze de regeling wilden versoepelen en de vloot versterken.”

“Sindsdien werd het stil rond dat thema. Wat is momenteel de stand van zaken? Hoe kunt u zorgen voor meer internationale juridische zekerheid en welke mogelijkheden ziet u om de estuaire vaart te ondersteunen?”, vraagt Franky Demon, ook bestuurder van de Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ).

Vlaamse bevoegdheid geworden

“Van zodra een schip op zee komt en een internationale reis maakt, valt het onder het toepassingsgebied van de internationale verdragen, opgesteld binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). De Belgische wetgeving is hieraan ondergeschikt”, antwoordt minister Van Quickenborne. “Het koninklijk besluit van 8 maart 2007 bevat de technische vereisten waaraan estuaire schepen moeten voldoen. Sinds de zesde staatshervorming behoort deze regelgeving echter tot de bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Het is dus niet aan de federale regering om hierin nog initiatieven te nemen.”

De minister licht wel een tip van de sluier over het politieke en regelgevende traject. “Elke maatregel over de internationale estuaire vaart moet eerst door Nederland aanvaard worden. Daarna bekijkt de Europese Commissie of het in overeenstemming is met de richtlijnen voor de veiligheid in de scheepvaart. Als die gesprekken positief uitdraaien, dan kunnen initiatieven ten aanzien van de Internationale Maritieme Organisatie genomen worden. Dat is echter een traject dat verschillende jaren kan duren.”

Zeeschepen zijn geen binnenschepen

Van Quickenborne suggereert om intussen niet bij de pakken te blijven zitten. “In afwachting van de resultaten van de werkgroep, zou de haven van Zeebrugge kunnen bekijken of het transport naar het hinterland niet kan uitgevoerd worden met kleinere zeeschepen. Dan zijn de juridische en veiligheidsissues van de baan. Die piste is misschien sneller te realiseren maar biedt uiteraard geen oplossing voor de estuaire vaartuigen.”

We legden de suggestie voor aan directeur Olivier Crousel van PortConnect, de joint venture van MBZ en Group De Cloedt voor estuaire vaart. “Zomaar overschakelen van estuaire binnenschepen naar zeeschepen is niet evident. Beide types hebben hun eigen wettelijk statuut, met de daarbij horende verschillende administratieve verplichtingen en andere tariefstelsels voor behandeling in zeehavens en binnenhavens. Je moet dus een keuze maken over hoe je een schip inschrijft. Je zou eventueel wel een coaster kunnen inzetten tussen Antwerpen en Zeebrugge maar dan verlies je de flexibiliteit om dat schip op de binnenwateren naar het hinterland te kunnen gebruiken. Net zoals je vice versa niet met een binnenschip de zee mag oversteken voor bijvoorbeeld een opdracht in Engeland.”

Roel Jacobus