Schade roestbacterie North Sea Port beperkt

Nieuws, Scheepvaart
Jonas Van Boxel
De jachthaven in Zelzate, langs het Kanaal Gent-Terneuzen
De jachthaven in Zelzate, langs het Kanaal Gent-Terneuzen © Google Street View

De door bacteriën veroorzaakte corrosie in het Kanaal Gent-Terneuzen beperkt zich tot de jachthaven in Zelzate. Dat blijkt uit onderzoek van North Sea Port en de Vlaamse en Nederlandse overheden. Aan haveninfrastructuur werd geen schade vastgesteld.

Begin augustus werd in de jachthaven van Zelzate, in het Kanaal Gent-Terneuzen, versnelde corrosie vastgesteld op enkele jachten. Onderzoek van de professor-kapitein Kris de Baere van de Antwerpse Hoge Zeevaartschool toonde aan dat het om ‘microbieel geïnduceerde corrosie’ (MIC) ging: een fenomeen waarbij ‘ijzervretende bacteriën’ schepen aan snel tempo aantasten.

Geen gezondheidsgevaar

North Sea Port, de Vlaamse overheid en de Nederlandse Rijkswaterstaat deden verder onderzoek om de oorzaak te vinden en de schade verder in kaart te brengen. “Onderzoek wijst nu uit dat het om een natuurlijk, geen abnormaal, fenomeen gaat dat geen gevaar vormt voor de volksgezondheid”, melden de partners na dat onderzoek. 

Een uitgebreide rondvraag bracht geen gelijkaardige schade in andere jachthavens in het Kanaal aan het licht, klinkt het bij North Sea Port. “Ook bij haveninfrastructuur, zoals damwanden, of aan de corrosiebescherming en rompen van andere schepen werd geen schade vastgesteld. Bij bedrijven worden ook geen gelijkaardige bacteriën opgemerkt. De bedrijven die uit het Kanaal water capteren voor hun productieprocessen zijn uit voorzorg geïnformeerd.”

Onderzoek naar oorzaak

Hoe het komt dat deze bacteriën net in de kleine jachthaven van Zelzate zijn gaan woekeren, moet nog verder worden onderzocht. Daarvoor gaan de betrokken partners aan de slag met uiteenlopende data: eerdere metingen van de waterkwaliteit, recente (duik)inspecties van damwanden, ervaringen en onderzoeken van bedrijven en andere havens. Indien nodig zal verder onderzoek doorgaan. In de loop van de komende weken willen de overheden weten in welke omstandigheden de bacteriën zich voordeden en of deze omstandigheden zich elders in het Kanaal kunnen voordoen.

Jonas van Boxel