North Sea Port: “Uitgroeien tot dé waterstofcluster van West-Europa”

Nieuws, Scheepvaart
Yannick De Spiegeleir
Daan Schalck
Daan Schalck © North Sea Port

In haar nieuw strategisch plan ‘Connect 2025’ toont North Sea Port steile ambities op vlak van energietransitie en circulariteit. “De komende jaren willen we uitgroeien tot dé waterstofcluster van West-Europa”, zegt CEO Daan Schalck.

Schalck kondigde het al aan op de recente Haventop van Flows. “Criteria als energie en klimaat worden naast ligging, ruimte en knooppuntfunctie steeds belangrijker. In ons strategisch plan komt het woord ‘tonnage’ niet meer voor”, klonk het enkele weken terug.

Dat blijkt nu ook uit het ontwerp voor het strategisch plan. Begin juni werd nog de komst van een pijpleidingennetwerk voor waterstof aangekondigd en in het voorjaar maakte Schalck bekend dat North Sea Port de komende vijf tot tien jaar ettelijke honderden hectare wil vrijmaken voor circulaire bedrijven.

Dé waterstofcluster

Die ambities vertalen zich nu ook in het strategisch plan. Het havenbedrijf wil tegen 2025 minstens tien innovatieve circulaire activiteiten aantrekken. Schalck: “We realiseren 150 hectare voor de circulaire economie, bouwen het hergebruik van CO2 verder uit, groeien verder uit als dé waterstofcluster van West-Europa, zetten in op een versterking van de elektrificatie, verduurzamen de logistieke keten, bouwen infrastructuur in samenspraak met bedrijven en overheden en gaan voor meer digitalisering.” Concreet wil het havengebied tegen 2025 jaarlijks 500 megawatt aan groen stroom omzetten in waterstof.

Het strategisch plan van North Sea Port onthult ook op welke zeven ‘speerpuntsectoren’ de grensoverschrijdende haven zich de komende jaren wil toeleggen. “We zoeken groei in chemie, staal, bouwmaterialen, energie, auto- en trucksector, voeding en (vee)voeder, en logistiek met toegevoegde waarde”, klinkt het.

Data uitwisselen

De Vlaams-Nederlandse haven wil haar ambities realiseren via acht programma’s waarbij het onder meer wil inzetten op scheepvaart met walstroom, het op poten zetten van een ‘North Sea Portal’ tegen 2023 voor het uitwisselen van data tussen bedrijven en het havenbedrijf en een daling van het aandeel wegvervoer in de modal split. “Als Europese top tien-haven wordt North Sea Port geconfronteerd met forse uitdagingen op vlak van energietransitie, circulaire economie, klimaat, logistieke keten, haveninfrastructuur en digitalisering. Het havenbedrijf neemt deze uitdagingen op en wil hierbij uitdrukkelijk dé verbindende factor zijn.”

De komende maanden gaat North Sea Port in gesprek om een mandaat te vragen aan de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten Evergem en Zelzate als Vlaamse aandeelhouders en de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen, Borsele en Terneuzen als Nederlandse aandeelhouders. Tegen midden oktober wordt het plan definitief vastgesteld.

Yannick De Spiegeleir