Nieuw samenwerkingsakkoord Antwerpen-Luik focust op multimodaliteit

Nieuws, Scheepvaart
Koen Heinen
Port of Antwerp en de haven van Luik sluiten een driejarig samenwerkingsakkoord
Port of Antwerp en de haven van Luik sluiten een driejarig samenwerkingsakkoord © Port Autonome de Liège

De havens van Antwerpen en Luik hebben een driejarig samenwerkingsakkoord gesloten. Daarin staat het bevorderen van spoor en binnenvaart in de logistieke keten centraal. Digitalisering van data over goederenstromen moet de modal shift vooruithelpen.

Beide havens werken al langer samen, maar schakelen nu een versnelling hoger, vooral wat multimodaal vervoer betreft. Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp, die vandaag woensdag te gast was in de haven van Luik, tekende er een nieuw driejarig samenwerkingsakkoord met de lokale havenautoriteiten.

Akkoord

Naast het verdiepen van de samenwerking willen ze het binnenvaart- en het spoorvervoer van beide havens een boost geven. Daarvoor zullen onder meer de gegevens over de goederenstromen en vervoermodi gedigitaliseerd worden om de modal shift van wegvervoer naar andere modi een duwtje in de rug te geven. Zowel binnenvaart- als spoorvervoer binnen de logistiek keten zullen bevorderd en verder uitgebouwd worden.

De containerterminals langs het Albertkanaal worden gepromoot als consolidatiepunten voor verladers en expediteurs. Antwerpen en Luik zullen ook een toekomstvisie rond havenverkeer uitwerken voor een economische en duurzame transitie in overeenstemming met de Europese aanbevelingen. Tijdens regelmatige overlegmomenten zullen ze informatie en goede praktijken uitwisselen. Verder willen ze samen een algemeen logistiek aanbod uitbouwen en nieuwe oplossingen uitwerken om het vervoer over water te stroomlijnen.

Europese logistieke hub

Een logistiek hub als Luik is volgens Emile-Louis Bertrand, directeur-generaal van de Autonome haven van Luik, een doorslaggevende factor voor het succes van Port of Antwerp. “De haven van Luik met haar gunstige ligging in het natuurlijke hinterland van Antwerpen dankzij het Albertkanaal, verankert zonder meer haar positie als Europese logistieke hub voor goederendistributie in Europa. Dit akkoord bewijst tevens het belang van de binnenhavens voor de grote zeehavens”, benadrukt hij.

Optimalisering multimodaal vervoer

Belangrijke voorwaarden voor goede verbindingen tussen beide havens en de terminals langs het Albertkanaal zijn een optimale, hoogwaardige spoor- en binnenvaartinfrastructuur en zo weinig mogelijk belemmeringen voor de laadcapaciteit van de binnenschepen.

Er bestaan al regelmatige binnenvaartverbindingen tussen beide havens, maar Antwerpen en Luik bundelen de krachten om extra spoor- en binnenvaartdiensten op te starten en te ondersteunen. Ze gaan bij de overheden aankloppen om ontbrekende infrastructuur in te vullen.

“De zeehavens komen zwaar onder druk te staan door de concentratie van rederijen en buitengewoon grote containerschepen. Om verzadiging te vermijden, heeft de haven van Antwerpen ongetwijfeld een binnenhaven zoals Luik nodig om de bediening van het hinterland te kunnen verzekeren”, onderstreepte Jacques Vandermeiren.

“De binnenvaart vormt een relevant onderdeel van onze ontwikkeling en speelt een sleutelrol voor de mobiliteit. Elk jaar wordt er zo’n zeven miljoen ton tussen Antwerpen en Luik vervoerd. Om vlot verkeer te verzekeren, is het belangrijk om het havenverkeer te optimaliseren”, vult Luc Arnouts, directeur internationale relaties bij Port of Antwerp, aan.

“Dit samenwerkingsakkoord is een belangrijk onderdeel van de strategie van de haven van Luik om te fungeren als hefboom voor de ontwikkeling van een intermodale haven”, besluit Willy De Meyer, voorzitter van de Autonome Haven van Luik.

Foto vlnr: Rob Harisson (DPWorld), Johan Gemels (LCT), Jacques Vandermeiren (Port of Antwerp), Willy De Meyer (Haven Luik), Luc Arnouts (Port of Antwerp), Emile-Louis Bertrand (Haven Luik) en Philippe Beaujean (Port of Antwerp) op de terminal Trilogiport in Luik

Koen Heinen