Europese miljoenen voor havenuitbreiding Antwerpen en sluis Zeebrugge

Nieuws, Scheepvaart
Michiel Leen
Containers in de Antwerpse haven
Containers in de Antwerpse haven © Havenbedrijf Antwerpen

Drie Vlaamse haveninvesteringsprojecten krijgen in totaal 18,4 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie. Een kleine elf miljoen gaat naar extra containercapaciteit in Antwerpen, de rest naar de nieuwe sluis in Zeebrugge en automatisering.

Drie Vlaamse projecten die de uitbouw van het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T) ondersteunen, zijn door de Europese Commissie geselecteerd voor een compensatie van 50% van de investeringskosten. Concreet geeft Europa financiële steun aan de studiefases van de complexe projecten Nieuwe Sluis Zeebrugge, Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) en automatisering en afstandsbediening van de kunstwerken (bruggen, sluizen enzovoort) op Vlaamse waterwegen. Die Europese subsidies worden toegekend onder ‘Connecting Europe Facility’ (CEF), een financieringsinstrument ter ondersteuning van transportinfrastructuur.

11 miljoen voor ECA

Het project Extra Containercapaciteit Antwerpen kan rekenen op Europese cofinanciering van 10,91 miljoen euro. Dat bedrag is voor de uitvoering van studies in het kader van de uitwerkingsfase van dat project, met focus op technisch ontwerp en milieu-effectenrapportages. Het studiewerk moet een evenwichtige en duurzame groei “in harmonie met de omgeving” mogelijk maken. 

“De cofinanciering gaat naar het geplande studiewerk in de uitwerkingsfase van het project”, meldt het Havenbedrijf Antwerpen. “Dat is essentieel om tot een optimale projectinvulling te komen die economie en leefbaarheid verzoent. Het project focust naast uitbreiding ook op de optimalisatie van het gebruik van gronden binnen het bestaande havengebied. Het technisch onderzoek naar de inrichting van het tweede getijdendok beoogt een oplossing met maximale efficiëntie en minimale impact op de omgeving. De steun van het CEF bevestigt de grote toegevoegde waarde van het ECA-project als een toekomstgericht antwoord op de bottleneck waarmee de containertrafiek nu al geconfronteerd wordt. ECA ambieert een modal shift waarbij het transport van goederen alsmaar meer via binnenvaart en spoor gebeurt. Dat reduceert emissies en optimaliseert de connectie met het hinterland, wat zowel voor de economie als voor de omgeving waardevol is.”

Zeebrugge

Het project van de Nieuwe Sluis in Zeebrugge krijgt van Europa tot 4,37 miljoen euro subsidie voor studieclusters gerelateerd aan de nieuwe nautische toegang. Het gaat dan onder andere om technisch ontwerp, de uitwerking van een maatschappelijke kosten-batenanalyse en de milieu-effectenrapportage.

Waterwegen

Tot slot is 3,08 miljoen euro voorzien voor een Masterplan Automatisering van de Vlaamse Waterweg. Tegen 2032 zullen alle beweegbare kunstwerken op de waterwegen in Vlaanderen, zoals bruggen en sluizen, vanop afstand worden bediend. De Vlaamse Waterweg nv werkt een geconsolideerd masterplan uit voor automatisering en services en voorziet ook servicegebouwen op drie locaties (Hasselt, Willebroek en Evergem) om die bediening te centraliseren. 

Michiel Leen