Belgische reders nemen mondiaal initiatief voor onbemande vaart

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus
Het controlecentrum van Seafar in Antwerpen
Het controlecentrum van Seafar in Antwerpen © Seafar

De Belgische Redersvereniging start een mondiaal initiatief rond de mogelijkheden van onbemande en autonome scheepvaart. De reders koppelen hun maritieme expertise aan de nieuwe wetgeving die van onze Noordzee een proeftuin maakt vanaf juli.

Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) kondigde een koninklijk besluit aan waardoor vanaf 1 juli op de Belgische Noordzee proefvaarten met autonome en onbemande vaartuigen mogelijk worden. “Met dat wettelijke kader stimuleren we een sector waarin tal van innovatieve Belgische bedrijven pionieren. Het is nu zaak om ook op internationaal niveau snel tot een nieuw kader te komen om een gelijk speelveld te bewerkstellingen. Daarna kunnen we werk maken van de infrastructuur en logistiek.”

Tijdens een webinar met een 250-tal actieve volgers, getuigden een aantal van die Belgische bedrijven over hun baanbrekend werk. Seafar uit Antwerpen bestuurt binnenvaartschepen vanop afstand. Met de technologische modules van DotOcean uit Brugge kan elk vaartuig onbemand bewegen. CityMesh uit Oostkamp levert de levensnoodzakelijke connectiviteit voor de telecommunicatie. ECA Robotics Belgium uit Oostende ontwikkelt voor de Belgische en Nederlandse Marine onbemande vaartuigen die het werk van de mens overnemen bij gevaarlijke situaties in mijnenbestrijding.

Onbemand op open zee

“De Belgische reders willen die vooruitgang niet missen: we richten een denktank met alle maritieme stakeholders op om wereldwijd het voortouw te nemen”, zegt gedelegeerd bestuurder Wilfried Lemmens van de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV). “Binnen afzienbare tijd zullen schepen gestuurd worden door één geïntegreerd team van mensen aan boord en mensen op het hoofdkantoor van de rederij. Hiervoor zal zowel op technisch als op hr-vlak een nieuwe managementstijl nodig zijn.”

“Onze visie is dat we zullen evolueren naar schepen die onbemand hun traject op open zee zullen afleggen. Bij het naderen van de haven zal een lokale crew aan boord komen om het schip veilig in de haven te brengen en aan te meren. Bij het vertrek zal het omgekeerde gebeuren: een lokale crew meert af, vaart naar open zee en verlaat daarna het schip dat onbemand zijn traject vervolgt.”

Al stapsgewijze invoering

Met die visie komt de KBRV tegemoet aan diverse noden van de scheepseigenaars. “Wanneer de bestuurders op een kantoor aan wal kunnen blijven in plaats van te moeten meevaren, wordt de balans tussen werken en leven interessant voor een veel ruimere groep kandidaten”, zegt Catrien Scheers van Fast Lines. “De verbeterde kostenefficiëntie van onbemande vaart zal ook toelaten dat we met kleinere schepen verder tot in het binnenland kunnen werken en daarmee vrachtwagens van de weg halen.”

“Wij zien in autonoom varen kansen voor een betere beschikbaarheid van bemanningen, veiligheid en duurzaamheid”, schetst Wouter Eyckmans van DEME. “Zonder dat we een glazen bol hebben, we denken toch al aan stapsgewijze invoering gedurende de komende vijftien jaar. Een interessant experiment is onze plasticvanger Marine Litter Hunter op de Schelde in Temse.  Die kan autonoom varen en aanmeren, en met behulp van artificiële intelligentie verschillende soorten afval herkennen. Uit dat proefproject trekken we lessen voor toepassingen in onze wereldwijde operaties en vloot.”

Roel Jacobus