MDK werkt aan ‘4G/5G op Noordzee’

Nieuws, Scheepvaart
Michiel Leen
Loodsschip Wandelaar
Loodsschip Wandelaar © Michiel Leen

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) lanceert een aanbesteding voor het uitbreiden van de internetcapaciteit op de zee. Betere internetverbindingen maken de offshore industrie efficiënter en verhogen het comfort van de zeevarenden.

Goede internetverbindingen op zee zijn geen evidentie. Wie aan wal aan zijn smartphone gekluisterd is, leert al op enkele kilometers van de kust noodgedwongen deconnecteren. Vervelend voor de bedrijven en diensten die in de Noordzee werken, alsook voor de zeevarenden in het gebied. Het Agentschap MDK schrijft nu een aanbesteding uit voor “de levering van breedbandige mobiele datacommunicatiediensten (4G/5G) gedurende vier jaar voor de verbinding van vaartuigen, sensoren en gangbare persoonlijke elektronische apparaten voor eindgebruikers in de gebieden waar de nautische diensten van de Vlaamse overheid en haar partners actief zijn.” Kort door de bocht: 4G dan wel 5G op zee, zowel voor de overheidsdiensten als voor de private bedrijven die in de regio actief zijn. Daar is nogal wat behoefte aan, weet consultant en voormalig politicus Peter Dedecker die de aanbesteding mee opstelde. 

Meer en beter internet

“Zowel privé- als overheidspartners hebben behoefte aan internet wanneer ze in de Noordzee aan het werk zijn”, zegt Dedecker. “Nu is het vaak zo dat bedrijven, gaande van offshore windmolenbouwers tot vissers, de op zee verzamelde data aan boord op schijven opslaan, die pas op het vasteland worden uitgelezen. Dat kost veel tijd en werk. Ook is er bij de zeevarenden, waartoe ook de zeeloodsen op de ‘Wandelaar’ behoren, een grote behoefte aan contact met het thuisfront. Noodgedwongen wordt nu veel gewerkt met dure VSAT-verbindingen, of met erg beperkte internetcapaciteit.. De vraag naar ‘meer en beter’ internet is er wel degelijk.”

Het is in de eerste plaats de bedoeling dat de internetverbindingen de eigen dienstverlening van MDK en haar partnerorganisaties ten goede komt. Infrastructuur van het gemeenschappelijk nautisch beheer in het gebied , zoals radartorens, worden evenwel ter beschikking van de geselecteerde operatoren gesteld zodat ook private partijen er gebruik van kunnen maken. De kans dat de klassieke telecomoperatoren aan land zich massaal aanmelden, acht Dedecker klein. “Dit gaat om een erg specifieke markt, waarin enkele gespecialiseerde operatoren actief zijn. Voor hen zal het wellicht interessant zijn om ook in het druk bevaren Noordzeegebied actief te worden.” 

De deadline voor kandidaturen is 17 juni, 13.15 uur. 

Michiel Leen