Auditeur Raad van State legt bom onder uitbreiding Antwerpse haven

Nieuws, Scheepvaart
Koen Heinen
ECA
ECA © MOW Vlaanderen

De auditeur van de Raad van State adviseert om de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven te vernietigen, zo vernam Belga van het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken. De Raad volgt daarmee drie klachten tegen de uitbreiding.

Voor het project Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) liet de Vlaamse regering eerder acht alternatieven onderzoeken, maar opteerde uiteindelijk voor een negende piste. Die voorziet in bijkomende containercapaciteit via inbreiding van de bestaande dokken, aangevuld met de ontwikkeling van één zijde van een nieuw getijdendok. Daardoor kon het polderdorp Doel gespaard blijven.

Drie klachten

De vzw Erfgoedgemeenschap Doel en Polder en Polder van het Land van Waas dienden elk een vernietigingsverzoek in, terwijl de vzw Landbouwgemeenschap Wase Polder en de Kerkfabriek van Doel een gezamenlijk vernietigingsverzoek indienden. De auditeur van de Raad van State verleende nu een advies over het verzoek van Polder van het Land van Waas. Zijn argumentatie is dat er te weinig garanties zijn dat de uitbreiding geen negatieve invloed zal hebben op een aantal natuurgebieden door stikstofdepositie. Eerder had de Raad voor Vergunningsbetwistingen eenzelfde oordeel geveld op basis van het feit dat het voorlopige Vlaamse stikstofkader van 2016 onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd is. Minister van Omgeving Zuhal Demir had daarom eerder deze maand al een nieuw, strenger, voorlopig kader uitgevaardigd. Een definitief kader zou er niet voor het eind van dit jaar komen.

Het formele arrest van de Raad van State zou pas voor binnen 6 tot 12 maanden zijn.

ECA-voorzitter reageert

In een reactie zegt Filip Boelaert, voorzitter van ECA en secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, dat de voorbereidingen voor de uitbreiding voorlopig worden verdergezet. “Het advies is geen goed nieuws voor ons proces, maar verandert niets aan de noodzaak van extra containercapaciteit in de haven en het nut voor de economie in Vlaanderen”, benadrukt hij. De voorbereidingen vertegenwoordigen volgens hem nog geen ingrepen op het terrein, aangezien er nog een aantal onderzoeken lopen naar de mogelijke effecten op mens en milieu en naar manieren om die effecten te voorkomen of te milderen.

PoA vraagt regelgeving stikstofemissie

Ook het Havenbedrijf reageerde op het negatieve advies. Port of Antwerp vraagt een duidelijke Vlaamse regelgeving rond stikstofemissies die de Europese natuurnormen respecteert en de verdere ontwikkeling van de economie toelaat. Het noemt de problematiek van de stikstofdeposities een strategische prioriteit. Het Havenbedrijf wil er alles aan doen om ECA in zo’n regelgevend kader te laten passen en wijst daarbij onder meer naar de introductie van walstroom voor schepen.

“Het gaat hier over een advies, niet over een arrest van de Raad van State. We zullen dit auditoraatsverslag nu grondig analyseren. Het realiseren van extra containercapaciteit is uiteraard cruciaal voor onze haven en voor de welvaart en jobs die ze genereert als motor van onze economie”, zegt Havenschepen Annick De Ridder. Ook zijn benadrukt dat er in afwachting van het arrest wordt verder gewerkt aan het dossier.

Koen Heinen