Port of Antwerp sloopt observatiepost ‘Van Craen’ bij Royerssluis

Nieuws, Scheepvaart
Michiel Leen
Observatiegebouw 'Van Craen' in de Antwerpse haven
Observatiegebouw ‘Van Craen’ in de Antwerpse haven © Omgevingsloket

Havenbedrijf Antwerpen krijgt van het Antwerpse stadsbestuur de toelating om het gebouw ‘Van Craen’ aan de Sloepenweg te slopen. Een nieuwe invulling voor het pand, dat te lijden heeft onder krakers en vandalisme, is praktisch niet haalbaar.

Het gebouw ‘Van Craen’ bevindt zich ter hoogte van het Droogdokkeneiland en kijkt uit over de Scheldebocht. Het modernistische gebouw stamt uit 1955 en werd destijds gebruikt door de private bewakingsdienst Garde Maritime & Commerciale. Het gebouw maakt deel uit van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed, maar het college van burgemeester en schepenen verleende op 5 maart een omgevingsvergunning voor de sloop van het gebouw aan eigenaar Port of Antwerp. Een gelijkaardig gebouwtje ter hoogte van de Kruisschans werd al eerder afgebroken. 

Buiten de dijk 

In 2019 werd in verband met dat gebouw nog een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Daarin wordt nog gewezen op de architecturale waarden van het modernistische gebouw en het panorama op de Schelde, en meer bepaald de omgeving van de Royerssluis. 

In de verantwoordingsnota bij de aanvraag om het gebouw te slopen, wijst het Havenbedrijf erop dat het gebouw geen functie heeft in de activiteiten van het Havenbedrijf, dat het buiten de geplande Sigmadijk aan het Droogdokkenpark komt te liggen (en in theorie dus overstromingsgevoelig is) en dat het terrein op termijn wordt overgedragen aan de Vlaamse Waterweg. Bovendien is niet duidelijk of de site met het gebouw ‘Van Craen’ eenvoudig toegankelijk blijft wanneer de Oosterweelwerken in de nabije omgeving op kruissnelheid komen. Behoud en/of herbestemming zijn volgens de nota geen haalbare kaart, ook omwille van de afgelegen ligging van het gebouw en de staat waarin het zich intussen bevindt. Plannen om het gebouw eventueel te behouden als natuurobservatiepost, werden ook om die reden niet weerhouden. 

Michiel Leen