Al 1.900 havenindringers betrapt tijdens eerste acht maanden van 2019

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus

In de eerste acht maanden van dit jaar zijn al 1.900 personen betrapt die zich zonder machtiging of toestemming bevinden in een havenfaciliteit of in een roerend dan wel onroerend goed binnen de grenzen van de haven. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op een schriftelijke vraag van kamerlid Frank Demon (CD&V). Het grootste deel daarvan – 1.779 mensen – werd betrapt in Zeebrugge. Daar werd sinds het in werking treden van de wet in 2016, in 481 gevallen strafvervolging ingesteld.

De jongste jaren steeg het totaal aantal geregistreerde ‘inklimmingen’ in Zeebrugge, Antwerpen en Gent van 1.070 (2016) naar 1.720 (2017) en tot 2.811 (2018). Voor Oostende zijn enkel de cijfers voor 2018 (26 mensen) en 2019 (0) beschikbaar. In Zeebrugge, Gent en Oostende gaat het vooral om een illegaal verblijf van transmigranten. In Antwerpen (72 mensen) betrof het ook drugsgerelateerde feiten (14%), beschadigingen (11%) en diefstal (3%).

Dark number veel groter

Het Brugse parlementslid Demon volgt de problematiek in Zeebrugge kort op. “Ik heb de wet op havenindringing gemaakt, met gewezen parlementslid Daphné Dumery (N-VA), die sinds dit jaar burgemeester is van het naburige Blankenberge. Belangrijk om te weten, is dat dit enkel de cijfers zijn van de mensen die betrapt worden. We schatten dat het dark number van onzichtbare verstekelingen veel groter is.”

Demon pleit ervoor om maximaal te investeren in technologie om ladingen te controleren. “We moeten absoluut de mensensmokkelaars vóór blijven. Drama’s zoals in oktober met de 39 dodelijke slachtoffers in een hermetisch afgesloten koeltrailer, waar de controletechnieken geen vat op hadden, moeten we proberen te vermijden.”

Roel Jacobus