Scheepvaartindustrie tussen hoop en vrees voor toekomst

Nieuws, Scheepvaart
Michiel Leen

De survey van het Global Maritime Forum onderzoekt de issues langs drie dimensies: hoe waarschijnlijk is een bepaalde uitdaging in de komende tien jaar, hoe groot is de impact ervan en in welke mate is de sector voorbereid op wat er op hem afkomt? De conclusies zijn opmerkelijk. ‘Wereldwijde economische crisis’ is gerangschikt om mogelijk de grootste impact op de maritieme industrie te hebben over een tijdshorizon van tien jaar. ‘Nieuwe milieuregelgeving’, ‘geopolitieke spanning’ en ‘cyberaanvallen en gegevensdiefstal’ worden het meest waarschijnlijk geacht. De industrie wordt het minst voorbereid geacht op wereldwijde problemen die de grootste impact hebben, hoewel ze op sommige financiële gebieden meer zelfvertrouwen heeft dan voorheen.

IMO 2020

Toonaangevende stemmen in de industrie verwachten dat milieu- en klimaatgerelateerde kwesties het komende decennium een ​​grote impact zullen hebben op de maritieme industrie. Onderzoeksrespondenten uit 46 verschillende landen over de hele wereld benadrukken ‘koolstofarm maken van de scheepvaart’, ‘nieuwe milieuregelgeving’, ‘maatschappelijke eisen voor duurzaamheid’ en ‘falen van mitigatie en acceptatie van klimaatverandering’ als vier van de top 10-kwesties in termen van potentiële impact op de maritieme industrie. Met de implementatie van de richtlijn IMO 2020 voor de deur hoeft die bezorgdheid niet te verbazen. 

Voor het tweede opeenvolgende jaar wordt een potentiële ‘wereldwijde economische crisis’ aangeboord, omdat dit de grootste impact heeft voor de komende tien jaar. Het is ook het enige probleem waar de industrie naar eigen zeggen het minst op voorbereid is, hoewel het de gebeurtenis relatief onwaarschijnlijk acht. Ook blijven ‘cyberaanvallen en gegevensdiefstal’ een topprioriteit voor de industrie.

Vertrouwen in finance

Omgekeerd tonen de respondenten in sommige financiële gebieden meer vertrouwen in 2019. De respondenten van dit jaar beschouwen ‘onvoldoende toegang tot financiering’ minder als een belangrijk probleem ten opzichte van vorig jaar. 

De survey toont kortom een sector tussen hoop en vrees. De respondenten vinden de maritieme industrie relatief onvoorbereid om alle achttien onderzochte kwesties aan te pakken. Zorgwekkender is dat zeven van de tien kwesties die als de grootste impact worden beschouwd, behoren tot de kwesties waarop de respondenten de industrie het minst voorbereid vinden.

“De maritieme industrie is niet de enige die vraagtekens zet bij de voorbereiding op veel van de kwesties in het onderzoek. De meeste sectoren kampen met problemen in verband met klimaatverandering, cyberaanvallen, de voortdurende technologische revolutie en geopolitieke problemen. We hopen dat deze kijk op paraatheid als een uitdaging wordt beschouwd. Ons kwalitatieve onderzoek geeft aan dat de industrie de macht heeft om veel van de belangrijkste geïdentificeerde langetermijnkwesties te beïnvloeden, en de expertise en middelen om zich daarop te concentreren”, zegt Richard Turner, president van de International Union of Marine Insurance. Vooral het vraagstuk van een winstgevende commerciële vloot die tegelijk klimaatneutraal vaart, is een uitdaging. 

Ook in Antwerpen 

Christa Sys, houder van de leerstoel BNP Paribas ‘havens, logistiek en transport’ aan de Universiteit Antwerpen, deelt het rapport online. “De studie geeft een mooi inzicht van de issues waarmee de scheepvaart rekening houdt op dit moment”, klinkt het. “Je ziet bijvoorbeeld dat piraterij en de kans op stijgende brandstofprijzen veel professionals in de sector wakker houdt. Je ziet ook dat mannelijke respondenten andere inschattingen hebben dan vrouwelijke. Het rapport stelt eveneens de uitdagingen van diversiteit en gendergelijkheid in de sector aan de orde. Vooral door de overzichtelijke grafische voorstelling van de resultaten is het een handzaam rapport. En wees maar gerust dat de issues die in dit rapport worden besproken, ook in Antwerpen op de agenda staan.” 

Global Maritime Issues Monitor 2019 is een uitgave van het Global Maritime Forum, Marsh JLT Specialty – een divisie van wereldwijde verzekeringsmakelaar en risico-adviseur Marsh, en de International Union of Marine Insurance.

Het hele rapport is hier te downloaden. 

Michiel Leen