Maersk: alcohol als alternatief voor zware bunkerolie

Nieuws, Scheepvaart
Stefan Verberckmoes

Eind vorig jaar stelde Maersk zich als doel om tegen 2050 een volledig CO2-neutrale vloot te exploiteren. Om die ambitieuze doelstelling te halen, moet de Deense rederij tegen 2030 overschakelen op andere brandstoffen.

Een gezamenlijke studie van de groep A.P. Møller Maersk en Lloyds Register identificeerde drie realistische alternatieven. Dat zijn alcohol (ethanol en methanol), biomethaan en ammoniak. “We gaan ons nu voor 80% op het onderzoek van die drie alternatieven focussen”, zegt Søren Toft, chief operating officer. De overige 20% gaat naar onderzoek van nog andere brandstoffen. Batterijen of brandstofcellen zijn volgens Maersk geen opties op korte termijn.

Uitdaging

Volgens Toft vormt de aanpassing van de scheepsmotoren aan een andere brandstof geen echt probleem. Dat is vooral een technische kwestie. De grootste uitdaging situeert zich op het land, omdat de alternatieve brandstof wereldwijd in alle havens in voldoende hoeveelheden beschikbaar moet zijn.

De studie heeft uitgewezen dat de kostprijs van de overschakeling ongeveer gelijk is voor de drie alternatieven die weerhouden werden. Elk alternatief heeft voor- en nadelen, die verder onderzocht zullen worden. Ammoniak heeft bijvoorbeeld het voordeel helemaal CO2-neutraal te zijn, maar is bijzonder giftig en dus bij het minste incident al gevaarlijk voor de bemanningen.

Stefan Verberckmoes