Haven Antwerpen werkt samen met Noord-Franse havens (Update)

Nieuws, Scheepvaart
Koen Heinen

Norlink Ports bestaat uit vier zeehavens – Calais, Duinkerke, Boulogne-sur-Mer en Le Tréport – en 25 binnenhavens, waaronder Rijsel de belangrijkste is. Het gaat om de grootste Franse havencluster in een regio met 80 miljoen verbruikers. De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend in het kader van een rondetafel van Norlink in Rijsel waar Luc Arnouts (foto tweede links), directeur internationale netwerken geflankeerd werd door Stéphane Raison, voorzitter van de Grand Port Autonome de Dunkerque (foto derde links)

Beide partijen zullen samenwerken op het vlak van veiligheid, beveiliging, ecologische en energietransitie en digitalisering. “De regio Haut-de-France heeft hiervoor toenadering gezocht. Dit is een belangrijke regio voor de haven van Antwerpen. Ze vertegenwoordigt de helft van het containervolume met Frankrijk. Naast het Norlink-cluster gaan we ook samenwerken met de prefectuur van de Axe-Nord. Wat het aspect veiligheid en beveiliging betreft zijn er al concrete zaken zoals de problematiek van gestolen wagens die via de Antwerpse haven worden uitgevoerd. Daarvoor gaan we de uitwisseling van informatie optimaliseren”, zegt Arnouts. 

Ecologische en energietransitie

“Op het vlak van ecologische en energietransitie hebben we met de haven van Antwerpen al belangrijke stappen gezet op het vlak van alternatieve brandstoffen zoals lng, waterstof en gaan we ook de eerste sleepboot op waterstof bouwen. We gaan samen de Franse partner bekijken hoe we alternatieve brandstoffen sneller beschikbaar kunnen maken.

Digitalisering

Tot slot zit er ook een luik rond digitalisering in de overeenkomst. “Met een modal shift naar spoor en binnenvaart alleen gaan we de congestie op de wegen niet oplossen. We moeten de processen efficiënter maken om het leegvervoer over de weg te verminderen. We bekijken ook hoe we NxtPort daarin kunnen betrekken”, besluit Luc Arnouts.

Tussen de Antwerpse haven en Noord-Frankrijk bestaan verschillende spoor- en binnenvaartverbindingen.

Koen Heinen