Complexe operatie: sluisdeur Vandammesluis keert dinsdag terug

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus

De roldeur aan zeezijde van de Pierre Vandammesluis werd op 22 maart 2018 opgetild en weggevaren voor een grote renovatiebeurt. Het gevaarte is met 66 m breedte en 25 meter hoogte een kwart voetbalveld groot. De dikte van 11 meter draagt bij tot het totaalgewicht van 2.500 ton. De sluisdeur torende sindsdien als een appartementsgebouw imposant over ICO’s Bastenakenterminal nabij de snelweg A11.

Het gaat om de deur aan zeezijde, die het meest onder de getijden te lijden heeft. Oesters en slib werden verwijderd, de mechanische onderdelen nagekeken, nieuwe technologie en systemen geïnstalleerd en ten slotte een nieuwe verflaag aangebracht. In de sluis zelf werden de deurkamer en de deurloop gereinigd en geschilderd, en de rails en geleidingsrails vernieuwd. Naar verluidt bleven de werken binnen het budget.

Tweede sluis pas in 2030

De Pierre Vandammesluis dateert uit 1984 en bestaat uit twee sluishoofden met elk twee roldeuren en twee beweegbare bruggen. Sinds 2010 vinden er continu structurele renovatiewerken plaats voor een totaalbedrag van 120 miljoen euro. De deur die nu teruggeplaatst wordt, is de derde die aan de beurt kwam. De komende jaren moet alleen nog de buitendeur aan landzijde aangepakt worden. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken schat de volledige renovatie af te ronden tegen de zomer van 2023.

Het is noodzakelijk om de Pierre Vandammesluis in goede conditie te houden want dit is de enige toegang tot de Zeebrugse achterhaven. Vorige vrijdag 28 juni besliste de Vlaamse regering definitief om een tweede sluis te bouwen op de plaats van de Visartsluis, maar die zou ten vroegste in 2030 klaar zijn.

Geen scheepvaartverkeer

Het werkpaard voor de spectaculaire operatie is het hijsschip ‘Rambiz’, een drijvende bok die 3.300 ton kan tillen. Dinsdag in de vroege ochtend wordt de sluisdeur in de achterhaven vanop de kaai opgetild, naar de sluis gevaren en voorzichtig in de deurkamer geplaatst. De hele liftingoperatie zal naar schatting 14 uren duren. Om veiligheidsredenen worden geen toeschouwers op het sluisplateau toegelaten. Het scheepvaartverkeer door de sluis zal van 7.00 tot 19.00 uur gestremd zijn.

Bij deze grootscheepse en complexe operatie zijn zo’n vijftig mensen van overheid en privé betrokken. De Tijdelijke Vereniging Soetaert-Jan De Nul heeft als hoofdaannemer de leiding in de renovatiewerken. Die vormen een samenspel met verschillende onderaannemers, meerdere afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en diverse externe partijen, zoals het studiebureau SBE en het havenbedrijf Zeebrugge (MBZ).

Roel Jacobus