Orderboek Jan De Nul stijgt in 2018 naar 3,3 miljard euro

Nieuws, Scheepvaart
Koen Heinen

Op die omzet werd een nettowinst gerealiseerd van 31 miljoen euro. Ondanks de mooie cijfers spreekt de groep van uitdagende marktomstandigheden. Zo worden de internationale baggeractiviteiten al enkele jaren op rij geconfronteerd met een krappe markt door gebrek aan publieke en private investeringen. In de offshoresector blijft de heropleving in de gas- en oliemarkt voorlopig uit. Verhoogde activiteiten zijn er wel in de sector van de offshore voor hernieuwbare energie.

Investeringen

De uitdagende marktomstandigheden weerhouden de groep er niet van om verder te investeren in de toekomst. Eind 2018 stond het investeringsbedrag voor nieuwbouwschepen op 400 miljoen euro. Daaronder onder meer het offshore-installatieschip ‘Taillevent’ (juli 2018). In april van dit jaar werd het order geplaatst voor het ‘next generation’ installatieschip ‘Voltaire’, dat in 2022 wordt opgeleverd. Het kan in waterdieptes van meer dan 80 meter werken.

Eerder dit jaar werden drie sleephopperzuigers van 3.500 m³ opgeleverd. Tegen eind 2019 worden nog eens twee sleephopperzuigers van 6.000 m³ verwacht. In januari startte de bouw van een sleephopperzuiger van 18.000 m³. De oplevering is voorzien in 2020.

Vorig jaar kocht De Nul drie bevoorradingsschepen die momenteel worden omgebouwd tot waterinjectiebaggerschepen.

Activiteiten

De bagger- en offshore-activiteiten vertegenwoordigen 75% van de totale omzet. Vorig jaar was de groep bijvoorbeeld actief op het vlak van grote kustbeschermingsprojecten in onder meer het Nederlandse Texel en in de bouw van meerdere offshorewindparken. Zo werd de groep gecontracteerd voor windparken in België (Northwester 2) en buiten Europa in Taiwan en de VS.

De civiele activiteiten, zoals de bouw van sluizen en kaaimuren maar ook gebouwen, zijn goed voor 21% van de omzet.  

De milieudivisie Envisan vertegenwoordigt 4% van de groepsomzet. Die activiteiten bleven stabiel in 2018.

Koen Heinen