Nieuwe maritieme campus op voormalige BP-site

Nieuws, Scheepvaart
Koen Heinen

Initiatiefnemer voor de Maritieme Campus Antwerpen (MCA) is Alexander Saverys, CEO van CMB (foto). Hij krijgt al de steun van een veertigtal partners.

Het project wil op een watergebonden locatie zoveel mogelijk actoren verzamelen. Dat zijn zowel gevestigde bedrijven als start-ups, rederijen, scheepsmanagers, motorenproducenten, overheden, onderwijs, onderzoeksinstellingen, designbureaus, IT-bedrijven, maar ook advocaten, banken en investeringsbedrijven.

Uitdagingen

Volgens Saverys staat de Antwerpse maritieme industrie – en bij uitbreiding de Europese – voor verschillende uitdagingen, zoals de concurrentie uit het Verre Oosten, het verankeren van de maritieme knowhow in Europa, scheepsdesigns en operaties aanpassen aan strengere milieuwetgeving, digitalisering, opleiding enzovoort. De antwoorden op de uitdagingen zijn innovatie en samenwerking. “De maritieme sector in België speelt mee op het hoogste niveau, maar wordt langs alle kanten belaagd in een wereld waar het maritieme zwaartepunt duidelijk naar het Oosten verschuift. Om onze unieke positie te verdedigen en verder uit te bouwen, willen we een maritieme campus en community oprichten in Antwerpen en er het kloppend hart van maritiem Europa van maken”, zegt Saverys.

2022

De uitwerking van de campus gaat nu van start. Tegen eind 2020, wanneer de sanering van de vroegere BP-site afgerond is, kan de bouw van een eerste fase starten. De opening van de campus is voorzien in 2022. Dit jaar al wordt de community opgestart en zullen de eerste samenwerkingen en innovatieve trajecten worden opgezet.

Naast een bedrijvencentrum zal de campus ook voorzien in coworking en cocreatievoorzieningen, labo’s, R&D-faciliteiten, ateliers, onderwijsvoorzieningen en ondersteunende diensten.

Maritieme Campus Antwerpen NV zal instaan voor het beheer. De aandeelhouders in de NV, waaronder CMB, zorgen voor de financiering van het project.

Koen Heinen