Hamburg ziet weer donkere wolken boven Elbeverdieping

Nieuws, Scheepvaart
Jean-Louis Vandevoorde

Er is sprake van een mogelijke vertraging van maanden. De werken voor de aanpassing van de vaargeul schuiven alvast twee weken op. Het Oberlandesgericht Düsseldorf legde de werf stil nadat het een klacht over de toekenning van die baggercontracten ontving. Als de rechtbank die klacht ontvankelijk verklaart en de bouwstop handhaaft, zoals de klagende partij vraagt, zal het wachten zijn op een uitspraak ten gronde vooraleer de verdieping van de vaarweg naar Hamburg opnieuw kan starten.

De klacht komt van een Nederlandse baggergroep. Die ving bot bij de toekenning van de baggercontracten en stapte daarna samen met een sectorgenoot naar het Bundeskartellamt, de Duitse kartelwaakhond. Maar die zag geen graten in de gevolgde procedure. De groep stapte dan naar de rechtbank in Düsseldorf.

Bij de Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS), de officiële opdrachtgever voor de Elbeverdieping, vecht men de klacht en de vraag voor het stilleggen van de werken aan. 

Boskalis

De naam van die groep staat in de Duitse berichtgeving niet te lezen, maar het gaat om Boskalis. De Nederlandse groep diende vorig jaar het laagste bod in voor de verdieping van de vaarweg, maar werd achteraf samen met twee andere baggeraars uit het biedproces gewipt.

Boskalis spande de nieuwe zaak aan, maar voert daarnaast ook “constructief overleg met de klant”, laat een woordvoerder weten. Hij hoopt dat een snel vergelijk tussen de twee partijen mogelijk zal zijn.

Hamburg

Sommige Duitse media noemen het “opvallend” dat de klacht vanuit Nederlandse hoek komt. Zij verwijzen daarbij naar het feit dat Rotterdam samen met Antwerpen de grootste concurrenten van Hamburg zijn.

Dat Boskalis in dit dossier “voor rekening van” Rotterdam zou handelen, lijkt wel heel ongeloofwaardig.

Feit is wel dat Hamburg in zijn concurrentiestrijd met de Beneluxhavens veel hinder ondervindt van de diepgangbeperkingen waarmee containerschepen op de Elbe rekening moeten houden. Dat tonen de cijfers aan.

In 2008 was Hamburg nog de nummer twee onder de Europese havens op het vlak van containertrafiek met 9,7 miljoen teu, tegenover 8,7 miljoen teu voor Antwerpen en 10,8 miljoen voor Rotterdam. Antwerpen stak de Duitse haven wel voorbij in tonnen, met 101,4 miljoen ton containerlading, tegenover 95,1 miljoen ton voor Hamburg en 107 miljoen ton voor Rotterdam.

In de voorbije tien jaar hebben de Schelde- en de Maashavens hun concurrent aan de Elbe ver achter zich gelaten. Antwerpen was vorig jaar goed voor 11,1 miljoen teu en 130,9 miljoen ton containerlading, Rotterdam zat aan 14,5 miljoen teu en 149,1 miljoen ton. Hamburg haalde met 8,7 miljoen teu en 89,4 miljoen ton fors minder dan in 2008.

Hamburg snakt daarom even hard naar de verdieping van de Elbe als Antwerpen dat deed naar het wegwerken van de drempels in de Westerschelde. De Universalhafen heeft daar kunnen zien welke positieve impact een verdieping van de vaarweg kan hebben.

Jean-Louis Vandevoorde