Switch naar laagzwavelige brandstof droeg bij tot ferryongeval

Nieuws, Scheepvaart
Jean-Louis Vandevoorde

Er waren al vaker meldingen van ongevallen die minstens voor een deel veroorzaakt werden door motoren die gingen sputteren nadat het schip voor zijn aandrijving was overgeschakeld op laagzwavelige brandstof. De Marine Accident Investigation Branch (MAIB), de dienst die zich in het Verenigd Koninkrijk over scheepsongevallen buigt, voegt in een pas verschenen rapport een naam toe aan dat lijstje.

De MAIB voerde een enquête naar het incident met de ‘Pride Of Kent’. Het schip vaart onder Britse vlag.

De ferry raakte op 10 december 2017 even stuurloos tijdens het zwaaien bij zijn vertrek uit Calais, raakte een steiger en liep aan de grond. Zware gevolgen had het incident niet. Van 310 opvarenden raakte niemand gewond, er trad geen vervuiling op en de ferry kon vrij snel weer vlotgetrokken worden en naar de kant gebracht. Maar het schip en de steiger liepen materiële schade op. De ‘Pride of Kent’ moest een tijdje het droogdok in voor herstelling.

ULSFO

Uit het rapport van de MAIB blijkt dat verschillende factoren tot het ongeval leidden. Het schip manoeuvreerde te snel en er stond een zeer hevige wind. Het team op de brug was bovendien onvoldoende gebriefd door de kapitein.

Maar ook de motoren haperden wat en dat was volgens de Britse enquêteurs te wijten aan de recente overstap naar brandstof met een zeer laag zwavelgehalte, zogeheten ULSFO of ultra low sulphur fuel oil. Dat had eerder ook al een impact op het goed functioneren van de brandstofpompen. Het schip voer voordien op scheepsdiesel of MGO (marine gas oil), niet op zware olie.

Actie

De MAIB koppelt geen specifieke aanbevelingen aan die vaststellingen. P&O Ferries nam de nodige acties om een herhaling van het incident te voorkomen, klinkt het. De rederij scherpte een aantal voorschriften en raadgevingen voor kapitein en bemanning aan. Zij beklemtoonde onder meer dat “commerciële overwegingen nooit mogen meespelen” in beslissingen rond uit te voeren manoeuvres.

De ferryoperator schakelde voor de ‘Pride of Kent’ na het ongeval opnieuw over naar MGO als brandstof.

Jean-Louis Vandevoorde