Nagelbijten voor tijdige Vlaamse beslissing nieuwe zeesluis

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus

Er hing spanning in de lucht op de infomarkt in het kader van het openbaar onderzoek rond het ontwerp van voorkeursbesluit voor een nieuwe Visartsluis. Nog tot 22 maart kunnen bezwaarschriften ingediend worden en hiervoor wordt door actiegroepen van bewoners en tweedeverblijvers massaal gemobiliseerd. Projectleider Frederik Buffel van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (foto) wilde geen exact cijfer plakken op de hoeveelheid brieven dat al is binnengekomen. Maar onder meer na een bericht dat een actiecomité al meer dan 800 persoonlijke bezwaarschriften verzamelde, staat vast dat de administratie een flinke kluif zal hebben aan het oplijsten en inventariseren van alle brieven zoals wettelijk voorgeschreven is.

Niet op 100.000 euro kijken

De bedrijven in de achterhaven kijken nagelbijtend uit naar het verloop van de procedure. Onder de aanwezigen was ook Marc Adriansens, voorzitter van de vereniging van havenondernemingen APZI. “Mocht de Vlaamse regering vóór de verkiezingen een bindend voorkeursbesluit kunnen uitspreken, dan kunnen we bedrijfszekerheid bieden voor onze klanten en medewerkers. De Pierre Vandammesluis, onze enige toegang naar de achterhaven, is na 35 jaar aan een zeer groot onderhoud toe en zal ooit ingrijpende herstellingen nodig hebben.”

“Als er discussies rijzen rond onteigeningen dan mag het voor zo’n belangrijk project geen probleem zijn om de burgers en bedrijven beter dan normaal te vergoeden. Op een project van 1 miljard euro mag het niet op 100.000 euro steken want we hebben een nieuwe sluis écht nodig.”

Wachten op optimalisering

In dit complex dossier kent elk van de zes locatievoorstellen voor- en nadelen. Minister Ben Weyts (N-VA) motiveerde zijn voorkeur voor een nieuwe Visartsluis door de kostprijs (raming 1 miljard euro ten opzichte van 2 miljard euro voor het duurste dubbelcomplex in het Verbindingsdok), het minst aantal onteigeningen en de snelste realisatie. Een van de nadelen is echter de zwakke score inzake nautische toegankelijkheid. Volgens een rapport van de loodsen zou de nieuwe Visartsluis door grote schepen moeilijk te benaderen zijn vanaf 5 beaufort zuidwestenwind, een windsterkte die in het waaigat Zeebrugge vaak voorkomt. In de besprekingen van de adviezen in april had MBZ al te kennen gegeven dat een nieuwe sluis te allen tijde toegankelijk moet zijn, ook bij veel wind en zeker wanneer de Pierre Vandammesluis in onderhoud of herstelling is.

“De keuze van de locatie is een politieke beslissing met veel facetten. Technisch gesproken, hebben wij aan de Vlaamse overheid gevraagd om het plan te optimaliseren. We wachten nu op resultaten”, zegt gedelegeerd bestuurder Joachim Coens van MBZ, die er ook persoonlijk zijn licht kwam opsteken.

Kiezen of verliezen

De korte tijd tussen het einde van het openbaar onderzoek op 22 maart en de verkiezingen van 26 mei, wordt dus cruciaal voor de komende tien jaar in Zeebrugge. Zal de afscheidnemende Vlaamse regering haar voorkeur definitief vastleggen zodat er na vijftien jaar studies en akkoorden eindelijk een uitvoeringsplan kan gemaakt worden? Indien ja, dan mag gehoopt worden dat de Visartoptie niet door de mand valt inzake nautische toegankelijkheid.

Of laat ze op basis van bezwaarschriften de optie Visart vallen en kiest ze voor een andere locatie, waarna het onderzoek helemaal opnieuw moet beginnen? Of ‘wordt beslist van niet te beslissen’ en verschuift de kwestie naar de volgende Vlaamse regering? Het wordt in Zeebrugge nog een lange en woelige lente.

Roel Jacobus