Maersk België stuurt eerste digitaal exportmanifest naar douane

Nieuws, Scheepvaart
Koen Heinen

Telkens een schip geladen is en uit de haven vertrekt, moeten de scheepsagenten bij de douane een rapport indienen waarin staat welke goederen de haven verlaten. Vanaf 4 maart moet dat digitaal gebeuren voor alle container- en roroverkeer. Daarmee wordt de digitalisering van het exportproces in de Belgische havens afgerond. Om dit mogelijk te maken hebben de douanediensten de voorbije maanden nog aanpassingen in het PLDA (Paperless Douane & Accijnzen)-systeem aangebracht. Zo werd onder meer de mogelijkheid gecreëerd om aparte manifesten door verschillende partijen voor hetzelfde schip in te sturen.

Minder fouten

Volgens Michel Marstboom, Country Representative bij Maersk België, zorgt het digitaal uitwisselen van data tot een vlottere samenwerking met de verschillende diensten en minder fouten of misverstanden in het proces.

Om de geautomatiseerde flow met de nodige technische en functionele controles te ontwikkelen hebben Maersk, software provider Descartes en de dienst Douane & Accijnzen nauw samengewerkt. Het eerste manifest dat op het productiesysteem van de douanediensten werd ingestuurd, werd meteen aanvaard. “We zijn klaar voor de nieuwe vereisten in het douanelandschap”, besluit Marstboom.

Koen Heinen