KU Leuven, Zeebrugge en topbedrijven maken kustwaterbouwkunde sexy

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus

In het waterbouwkundig laboratorium van KU Leuven Campus Brugge werd deze vrijdagmorgen de nieuwe leerstoel Kustwaterbouw voorgesteld. Die wordt gefinancierd door het Zeebrugse havenbestuur MBZ, baggergroepen Jan De Nul en DEME, studiebureau Tractebel en aannemers Artes en Besix. Een bedrag werd niet bekendgemaakt.

De initiatiefnemers willen het beroep van waterbouwkundig ingenieur sexy maken. “Deze samenwerking met toonaangevende bedrijven uit de waterbouwsector is een opsteker voor de studenten industrieel ingenieur op de Campus Brugge en de studenten burgerlijk ingenieur uit Leuven. Hier zullen ze onmiddellijk kennismaken met de state-of-the-art technieken van onze Vlaamse bedrijven die wereldwijde koplopers zijn. Ook op het gebied van onderzoek verwacht ik een boost in maatschappelijk en industrieel relevante projecten voor de uitdagingen van morgen, zoals klimaatverandering, kustbescherming, offshore-energie en havenontwikkeling”, zegt prof. dr. Pieter Rauwoens (op de foto aan het woord). Hij leidt samen met prof. dr. Jaak Monbaliu de onderzoeksgroep Kustwaterbouw en grondmechanica.

Diepste dokken, sterkste kades

KU Leuven telt meer dan honderd leerstoelen die meestal slechts door één of twee partners gesteund worden. “Deze leerstoel Kustwaterbouw is uniek”, zegt vicerector Piet Desmet. “Niet alleen hebben we voor het eerst een leerstoel met maar liefst zes partners, het is voor ons departement bouwkunde ook de eerste leerstoel met uitsluitend Vlaamse bedrijven. De andere twee leerstoelen zijn samenwerkingen met Peking en Shanghai, die een ‘level of excellence’ bezitten waar we graag op aansluiten. Merkwaardig is dat deze drie leerstoelen allemaal op de Campus Brugge gevestigd zijn.”

Het ontwikkelen van academische ondersteuning voor het havengebeuren, was een van de voornemens op het congres Summit of Bruges in mei 2018. Gedelegeerd bestuurder van MBZ Joachim Coens: “In de havencluster is er nood aan ingenieurs, mensen met grote kennis om technische probleemstellingen op te lossen. We hebben al een aantal concrete uitdagingen voor hen. De eerste opdracht wordt meteen een studie over een doorsteek in de oostelijke strekdam, met het oog op estuaire vaart. Voor studenten en onderzoekers is Zeebrugge het ideale werkterrein: we zijn een zeehaven op wereldniveau, met de diepste dokken, de sterkste kades en met een van de grootste getijverschillen. We hopen met deze leerstoel zoveel mogelijk talent aan te trekken.”

Roel Jacobus