Hogere Zeevaartschool, VDAB en Marine bundelen opleidingen in MC3

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus

“De oprichting van het Maritime Competence & Career Center is een hoogtepunt in de historie van de VDAB, de realisatie van een droom die ik in 2005 had bij mijn aanstelling tot gedelegeerd bestuurder”, zegt Fons Leroy (rechts op de foto). “Deze krachtenbundeling geeft zowel oplossingen voor de opleidingsnoden van vandaag als begeleiding voor al wie een duurzame loopbaan in de maritieme sector wil uitbouwen.”

“Wij zijn allemaal zeevaarders en dus is deze samensmelting logisch”, stelt marinecommandant-admiraal Wim Robberecht (links op de foto). “De beroepsopleidingen van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen, het opleidingscentrum van VDAB in Zeebrugge en het competentiecentrum van de Marine in Brugge (Sint-Kruis) hebben dezelfde doelstelling: mensen opleiden voor een loopbaan als werktuigkundige of dekpersoneel. We boden soms dezelfde opleiding aan voor twee of drie mensen in de klas. Samen kunnen we dit efficiënter doen.”

Internationale ambitie

Momenteel worden door verschillende organisaties en instituten maritieme vorming gegeven en STCW-certificaten (International Standers of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) uitgereikt. “Door onze beroepsgerichte vormingscomponenten te bundelen, willen wij met MC3 het maritieme referentiepunt in Vlaanderen worden. Daarna willen we het uitbouwen tot een speler op de Belgische, Europese en zelfs wereldwijde markt. Er is heel veel behoefte aan geschoolde mensen, denk maar aan de 2.500 officieren waar de baggersector om vraagt”, zegt Rowan Van Schaeren, algemeen directeur van de Hogere Zeevaartschool (midden op de foto).

MC3 zal geschoolde krachten voor zowel industrie als overheden afleveren. Het toepassingsgebied van de maritieme beroepsopleidingen omvat de volledige STCW-gebonden trainingen, de estuaire vaart, visserij, bedrijfsopleidingen op maat, commerciële yachting en kan uitgebreid worden tot de binnenvaart, pleziervaart en andere toekomstige werkvelden.

Stuurman van wacht

“In eerste instantie blijven de drie locaties actief en zullen cursisten en lesgevers op een logische manier verzameld worden”, zegt Bie Van Deun van de Hogere Zeevaartschool. Zij zal MC3 coördineren.

“Vandaag vroegen we aan de FOD Mobiliteit goedkeuring voor ons eerste gezamenlijk opleidingstraject tot stuurman van wacht (officer of the watch). Doorgaans mogen we binnen enkele weken de goedkeuring verwachten. Daarna gaan we het spectrum uitbreiden naar trajecten voor werktuigkundigen en kapiteins ter lange omvaart.”

Roel Jacobus