Bart Tommelein: “Dossier ferrylijn op Ramsgate in stroomversnelling”

Nieuws, Scheepvaart
Jean-Louis Vandevoorde

Het recent bezoek van burgemeester Bart Tommelein en een Oostendse delegatie aan Ramsgate heeft beweging in het dossier gebracht, zo claimt het stadsbestuur in een mededeling.

Tommelein, havenschepen Charlotte Verkeyn en haven-CEO Dirk Declerck hadden in de Engelse havenstad ook contact met Seaborne Freight, de rederij met plannen voor een heropstart van een ferryverbinding op Oostende. Het bezoek vond medio januari plaats. Twee dagen later volgde een onderhoud met de Britse ambassadeur Alison Rose op het Oostendse stadhuis.

“Verstevigde” garanties

Bart Tommelein, de nieuwe burgemeester van Oostende, houdt wel een stevige slag om de arm: “Zoals steeds gezegd is de Oostendse vernieuwingscoalitie voorstander van een nieuwe ferrylijn. Maar we hebben ijzersterke garanties geëist. Als het contract getekend is en er aan alle voorwaarden is voldaan, kan de ferrylijn er komen.”

Die eisen zijn niet min en zijn volgens Oostende nog “zwaar verstevigd”. Seaborne Freight moet een omheining betalen om de roroterminal waar zijn schepen zullen aanleggen, op afdoende wijze te beveiligen. Aan die omheining hangt een prijskaartje van 1 miljoen. Die investering wordt eigendom van de haven van Oostende.

Daarnaast is sprake van “een zeer uitgebreide bankgarantie die de investeringen en facturen moet dekken”, “een zeer uitgebreide financiële waarborg waarover Haven Oostende vrij kan beschikken indien facturen niet betaald worden”, én “voorafbetaling van de facturen tot aan het jaar 2020”.

Onderzoek Lagerhuis

Of het optimisme dat Oostende nu aan de dag legt in het aanslepend dossier, gerechtvaardigd is, zal nog moeten blijken. In het Verenigd Koninkrijk dreigt intussen een bijkomende struikelsteen op de weg naar een opstart te komen liggen.

Het Transport Select Committee van het Britse Lagerhuis startte een onderzoek op naar de wettelijkheid van de toelagen die drie rederijen beloofd zijn voor bijkomende diensten op het Verenigd Koninkrijk om problemen bij een no deal-brexit op te vangen. Naast Seaborne Freight (vanuit Oostende) gaat het om DFDS (op de korte route vanuit Duinkerke) en Brittany Ferries (in het westelijk deel van het Kanaal). In totaal is hen zowat 103 miljoen pond beloofd.

De vraag is of de regering van Theresa May daarbij niet de geijkte procedures moest volgen. De toekenning verliep “om redenen van hoogdringendheid” en “omwille van onvoorziene omstandigheden” niet volgens een gebruikelijke aanbesteding. Critici vinden dat een no deal-brexit wel degelijk tot de mogelijkheden behoorde en dus moeilijk als ‘onvoorzien’ te omschrijven valt.

Bart Tommelein wou op die nieuwe ontwikkeling geen reactie kwijt.

Verklaringen Zeebrugge

Op de verklaringen van Zeebrugge dat de opstart van een rorolijn vanuit Oostende een versnippering van al schaarse middelen voor inspectie, douane en beveiliging zou betekenen, verkiest de burgemeester eveneens niet publiekelijk te reageren.

Jean-Louis Vandevoorde