Zeebrugge staat er nog altijd alleen voor bij grenscontroles

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus

Volgende week vergaderen West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé en minister van binnenlandse zaken Pieter De Crem (CD&V) over de aanpak van transmigranten die – voornamelijk via Zeebrugge – illegaal naar het Verenigd Koninkrijk proberen over te steken. Actie is dringend en wenselijk. Enerzijds steeg het aantal opgepakte transmigranten tot afgelopen jaar tot een recordhoogte van 7.020.

Anderzijds is er helemaal niets in huis gekomen van de door toenmalig minister van binnenlandse zaken Jan Jambon en zijn staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken beloofde plan voor samenwerking met de Britten. De NV-A’ers hadden op 12 september aangekondigd dat er één federaal commandocentrum zou komen en dat de West-Vlaamse politieaanwezigheid zou opgedreven worden. Er zou gestart worden met het koppelen van de 600 private bewakingscamera’s in Zeebrugge tot één performant netwerk. Er werd ook met de Britten gesproken over de inzet van Britse agenten in België en mede-investeringen in beveiliging in Zeebrugge, zoals in Calais gebeurde. Maar sinds een – uiteraard druk getwitterd – werkbezoek aan de grenscontrole in Dover op 1 oktober, bleef het stil.

Belang van de bevolking

“Bij de overname van dossiers vonden we niets over samenwerking met de Britten”, zegt Erik Eenaerts, woordvoerder van Pieter De Crem, die na de val van de regering het kabinet van binnenlandse zaken overnam. “In een constructieve sfeer vond een overdracht plaats van alle lopende dossiers die in het belang van de bevolking opvolging vereisten. In dit pakket zat echter geen dossier over samenwerking met Britse agenten in Zeebrugge. We weten zelfs niet of Jambon en Francken nog stappen gezet hebben. Het enige dat vaststaat, is dat België een verbindingsofficier heeft bij de UK Border Force.”

Dit probleem kwam vorige week op tafel tijdens een algemeen overleg van De Crem met alle gouverneurs. Volgende week zal hij hier dieper op ingaan met de West-Vlaamse gouverneur Decaluwé. “Het blijft immers dweilen met de kraan open. Alleen al in de haven arresteren de politiediensten dagelijks gemiddeld zeven migranten die in een vrachtwagen naar Groot-Brittannië proberen te klimmen.”

Roel Jacobus