Zeebrugge eist dat nieuwe sluis ook krachtige wind aankan

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus

Bij de start van het openbaar onderzoek rond het voorkeursbesluit voor een nieuwe zeesluis in Zeebrugge, stelde de Vlaamse overheid een aantal documenten openbaar ter inzage. Daarbij zit onder andere het verslag van een vergadering op 20 april 2018 bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

De vergadering werd voorgezeten door projectleider Frederik Buffel (MOW) en telde vertegenwoordigers van diverse Vlaamse overheidsdepartementen, het havenbestuur MBZ, de Vlaamse Havencommissie, ingenieurs- en projectmanagementbureau voor spoorwegen Tuc Rail, studiebureau Arcadis en een waarnemer van de Universiteit Antwerpen. Deze keurschare besprak de adviezen die waren ingewonnen nadat de Vlaamse regering op 2 maart 2018 haar voorkeur uitsprak voor een nieuwe sluis op de plaats van de oude Visartsluis. Ze hield ook de tekst van het voorontwerp voorkeursbesluit tegen het licht.

Sluis voor alle weersomstandigheden

Uit de studies en adviezen was gebleken dat een nieuwe Visartsluis nautisch de minst goede keuze was: vanaf 4 à 5 beaufort zuidwestenwind zouden zeer grote schepen er moeilijk te manoeuvreren zijn. Volgens de beaufortschaal van het KMI spreken we dan nog niet eens van krachtige wind (die is er vanaf 6 beaufort). Uit het verslag van de vergadering van 20 april blijkt dat het havenbestuur, aanwezig in de persoon van algemeen directeur strategie en beleid Rik Goetinck, zich daar ernstige vragen bij stelde en een grondige verbetering vroeg.

“We zijn zeker dat de schepen erdoor geraken tot een windkracht van 5 beaufort. Dat is echter onvoldoende. Ook bij onbeschikbaarheid van de Pierre Vandammesluis, zelfs bij ongunstige weersomstandigheden, is een volwaardige toegang tot de achterhaven vereist. Er is nog nood aan verdere optimalisatie. Een beperkte verschuiving van de sluis in zuidelijke richting is het onderzoeken waard, mede om de toegang tot de jachthaven te vrijwaren.”

Kleine ruimte voor verschuiving

Uit de repliek van projectmanager Frederik Buffel blijkt dat in een volgende fase nog een aantal aspecten verder uitgewerkt moeten worden want: “Schepen moeten erin en eruit kunnen.” En volgens David Stevens (Departement Omgeving): “In de uitwerkingsfase is er nog ruimte om kleine verschuivingen te doen. In het voorontwerp voorkeursbesluit zat geen kaart, dit hoeft niet in het voorkeursbesluit. Het kan even goed in de projectonderzoeksnota.”

Uiteindelijk bleef de Vlaamse regering op 21 december 2018 bij haar voorkeur voor een nieuwe Visartsluis. Minister Ben Weyts (N-VA) voerde daarbij argumenten aan als onder meer de kostprijs, weinig onteigeningen en snelheid van realisatie. De Zeebrugse vraag om het ontwerp nautisch te optimaliseren, blijft. Mogelijk was dit een van de redenen waarom het van april tot december duurde vooraleer de Vlaamse regering zich kon of durfde uitspreken over het verdere verloop.

Documenten online bekijken

Het openbaar onderzoek rond de gekozen voorkeurslocatie loopt van 21 januari tot 22 maart. Tijdens die periode kan iedereen opmerkingen of bezwaren indienen. De ontwerpdocumenten liggen ter inzage bij de stadsdiensten in Brugge, Zeebrugge, Knokke-Heist en de Vlaamse overheid in Oostende. U kunt ze ook bekijken via deze link.

Op 6 februari is er een infomarkt in het Gemeenschapshuis in Zeebrugge. Daar wordt toelichting gegeven bij de inhoud van het ontwerp van voorkeursbesluit en de verdere stappen in het proces. Bewoners, bedrijven en geïnteresseerden kunnen er ook vragen stellen. De infomarkt is doorlopend open van 15.00 tot 20.00 uur. Om 15.30 uur, 17.30 uur en 19.00 uur is er een korte presentatie.

Roel Jacobus