Nieuwjaarsbrief Daan Schalck (co-CEO van North Sea Port)

Nieuws, Scheepvaart
Bart Timperman

Samenwerking is geen loos begrip maar de sleutel naar de toekomst.

In 2016 maakten het toenmalige Zeeland Seaports en de Gentse haven bekend dat ze een fusieverkenning zouden starten. 2017 was het jaar waarin – na een gunstige strategische evaluatie – de hele fusieoperatie werd uitgetekend en door de acht aandeelhouders met veel enthousiasme en een erg groot draagvlak werd goedgekeurd. 2018 is het jaar waar we met enige fierheid de eerste resultaten van North Sea Port mogen voorstellen.

De klassieke parameters tonen alvast dat North Sea Port een erg goed jaar achter de rug heeft: de zeevaartvolumes stijgen boven de 70 miljoen ton, een absoluut record. Het aantal mensen dat rechtstreeks of onrechtstreeks een job heeft in of door North Sea Port, is gestegen boven de 98.000. De gecreëerde toegevoegde waarde bedraagt ondertussen meer dan 14 miljard Euro.

Jobs en welvaart

Ook de overgeslagen volumes via binnenvaart, spoor en pijpleidingen zitten flink in de lift. Voor wie dacht dat onze fusie vooral een strategie was tegen andere havens, iets wat we altijd hebben ontkend: ik ben zeer blij dat onze projecten samen met de collega’s bijzonder succesvol zijn. De binnenvaart containerverbindingen naar Antwerpen, Rotterdam zijn succesvol en tonen bovengemiddelde groeicijfers. Verbindingen met andere havens staan in de steigers. Het was de haven van Gent en Zeeland Seaports niet gelukt dat apart te realiseren.

We kunnen niet genoeg benadrukken dat de studie die ons echt overtuigde om samen te werken, aantoonde dat we samen meer jobs en welvaart zouden creëren dan elk apart. Dat is en blijft de hoofdreden van de fusie. Dat is en blijft ook wat de maatschappij van ons verwacht en wat havens draagvlak kan geven.

‘Plus est en nous’

Maar de maatschappij vraagt ook aan de havens antwoorden te helpen geven op andere uitdagingen voor de toekomst dan de klassiek economische of transport-economische. De energietransitie, de realisatie van klimaatambities, de industriële symbiose, het zijn stuk voor stuk uitdagingen waar havens een erg belangrijke rol kunnen spelen. Het is niet toevallig dat het grootste aantal windmolens in Vlaanderen in de havens staat. Het is niet voor niets dat de twee grootste zonneparken in de Benelux in havens zijn gerealiseerd.

Ook op het vlak van klimaat, energietransitie en industriële symbiose ben ik ervan overtuigd dat we als havens moeten durven stellen: ‘plus est en nous’.  Die ‘nous’ kunnen we wat mij betreft erg letterlijk nemen. Nog meer dan op andere vlakken zal het voor havens onmogelijk zijn een maximaal resultaat te halen wanneer we alleen op zoek gaan naar antwoorden voor deze uitdagingen.

Delta

De havens in de Vlaams-Nederlandse Delta hebben een unieke positie om samen met andere stakeholders – zoals industrie en kennisinstellingen – deze uitdagingen samen aan te pakken. Zoals het bij de uitdagingen op het vlak van transport nodig is om samen projecten op te bouwen om binnenvaart en spoor nog bijkomende kansen te geven, zo zal het op het vlak van klimaat en industriële symbiose echt noodzakelijk zijn de handen in elkaar te slaan. Want we zijn er allemaal van overtuigd dat uitwisseling van reststromen, uitbouwen van warmtenetten en het robuust ontwikkelen van netwerken voor waterstof en CO², nodig zal zijn om de ambities waar te maken.

Draagvlak

Geen enkele haven in Vlaanderen of Nederland zal in staat zijn hierop alleen antwoorden te verzinnen. Samenwerking zal de komende jaren meer dan een modewoord moeten zijn voor de havens om op dat punt ons maatschappelijk draagvlak te behouden en de steun van de maatschappij te verdienen. De havenwereld kan aantonen dat een fusie niet noodzakelijk is om toch gezamenlijke antwoorden te bieden.

Daan Schalck, CEO North Sea Porth