Flowsontbijt – “Lot van Antwerpse haven een aandachtspunt”

Nieuws, Scheepvaart
Sven Goyvaerts

Een veertigtal vertegenwoordigers van bedrijven tekenden aanwezig op het Flowsontbijt vanochtend dat de titel droeg: ‘Innovatie en digitalisatie: mag het wel?’ CDIO Erwin Verstraelen van Havenbedrijf Antwerpen en jurist Eric Van Hooydonk gaven presentaties over innovatieprojecten en de wetten die daarover vaak nog moeten geschreven worden.

Haven als innovatieplatform

In zijn gekende directe stijl deed Erwin Verstraelen (foto 2) de innovatiedoelstelling van Port of Antwerp uit de doeken tijdens de eerste voordracht. Concrete projecten als PortXL, NxtPort, de Chainport Hackathon en The Beacon passeerden stuk voor stuk de revue. Verstraelen zoomde in op het fysieke havengebied van Antwerpen en de technologische snufjes die daarop worden losgelaten. Drones, slimme camera’s en sensoren maken dat er een zogenaamd digitaal zenuwstelsel over de haven tot stand komt.

Het Havenbedrijf Antwerpen trekt mee het voortouw op het gebied van innovatie in de sector. Verstraelen gaf grif toe dat het budget waarover hij beschikt duidelijk hoger ligt dan dat van het gemiddelde bedrijf in de logistiek of maakindustrie. Qua manschappen in IT heeft Verstraelen niet te klagen. Negentig personen werken er op het departement, wat ongeveer gelijkstaat aan een op zeven binnen het totale personeelsbestand van het Havenbedrijf.

Port of Antwerp trad eind vorig jaar toe tot het SAFIR-consortium en biedt ruimte aan in het havengebied om testen met drones uit te voeren. Daarnaast legt het Havenbedrijf zich toe op onderzoek naar autonome schepen in de binnenvaart, in samenwerking met de start-up Seafar. “We moeten bereid zijn om op de kanten te lopen van de bestaande wetgeving,” zei Verstraelen. Innovatie loopt niet achter op politieke besluitvorming.

Onbemande scheepvaart

Advocaat Eric Van Hooydonk (foto 3) ging in zijn uiteenzetting dieper in op die nakende evolutie naar autonoom varen. Gisteren kwam de visie van Wilfried Lemmens van de Koninklijke Belgische Redersvereniging aan bod in onze nieuwsbrief. Van Hooydonk verklaarde de wettelijke implicaties van onbemande scheepvaart en het werk dat nog voor de boeg ligt.

Het navigeren van verschillende schepen vanop de wal kan op termijn door een enkele persoon gebeuren. Die specifieke rol noemt men die van de ‘shore-based vessel controller’. De definiëring van die nieuwe functie is weliswaar nog niet rond. “Regelgeving aanpassen is prematuur,” meende Van Hooydonk. “We zitten nu in een experimentele fase.”

Toch roept het beeld alleen al veel vragen op, niet in het minst wanneer het aankomt op stakingsrecht. Van Hooydonk: “Bedenk u dat de vakbond van de walkapitein besluit te staken en een vloot van tien of twintig containerschepen stil komt te liggen. Daar ook zal de overheid moeten tussenkomen met een regelgeving.”

Bij wijze van finale bedenking vroeg Van Hooydonk zich af of andere havens niet beter af zouden zijn wanneer de eerste autonome schepen binnenvaren. “Misschien hebben havens die aan de kust gelegen zijn wel een voordeel,” aldus Van Hooydonk. “Het lot van havens als Antwerpen of Hamburg die diep inland zijn, dat zal een aandachtspunt worden.” 

Het volgende Flowsontbijt op 28 februari is getiteld ‘Flexibele mobilitieit medewerkers als competitief voordeel’. Ziet u de bomen door het mobiliteitsbos nog? Op het event bekijken we hoe de congestie de motor kan zijn voor innovatief denken rond werknemersmobiliteit. Koen Kenis, Antwerps schepen voor mobiliteit, schetst het probleem en duidt de aanpak van de stad Antwerpen. Onze tweede keynote, Saskia Lombaerts van BDO Legal, bekijkt de juridische, fiscale en praktische mogelijkheden om te scoren met smart mobility. Zij schreef over het mobiliteitsbudget een boek waarvan er op het event drie (waarde € 94/ex) worden weggeschonken. Inschrijven hiervoor kan hier.

Sven Goyvaerts