Annick De Ridder: “Adequaat opgetreden bij incident Wandelaar”

Nieuws, Scheepvaart
Michiel Leen

Het ongeval bij het loodsstation Wandelaar op 10 december, waarbij een jol (kleine loodsboot) kapseisde en de bemanning in het water belandde, heeft geleid tot vragen in het Vlaams Parlement. Annick De Ridder (N-VA), die naast havenschepen in Antwerpen ook Vlaams parlementslid is, stelde de bevoegde minister Ben Weyts (N-VA) enkele vragen over het onderzoek naar het ongeval, de communicatie met de betrokkenen en de – volgens de vakbond ACV te snelle – hervatting van de beloodsing na het ongeval. 

Weyts: “Communicatie volgde procedures”

Intussen is er meer bekend geworden over de precieze toedracht van het ongeval, weet Weyts. Over de communicatie met de betrokkenen meldt de minister: “De communicatie over het ongeval verliep volgens de betreffende interne procedures. Zowel de informele communicatiekanalen (infosessies, debriefings enzovoort) als de formele communicatiekanalen (subentiteitsoverlegcomités enzovoort) werden daarvoor gebruikt. Er werd eveneens samengezeten met de bij het incident rechtstreeks betrokken personeelsleden en de collega’s van de Nederlandse loodsdienst.”

“Vanaf het incident tot vandaag werden zowel preventieve maatregelen alsook correctieve maatregelen genomen”, gaat Weyts verder. “Deze omvatten onder andere het onmiddellijk ter plaatse brengen van additionele reddingsvaartuigen ter hoogte van het Wandelaarbeloodsingsgebied na het incident, aanvullende controles en testen van de aanwezige, gekeurde reddingsmiddelen en de vervanging van die middelen waar het vertrouwen onder druk kwam te staan. Naar aanleiding van de finale conclusies werden sommige van deze maatregelen ook structureel verankerd.”

De Ridder: “Beide rollen kunnen elkaar versterken”

Voor De Ridder is het een evidentie om deze zaken te blijven opvolgen, ook nu ze haar rol als Vlaams Parlementslid combineert met het ambt van Havenschepen. “Veiligheid is een topprioriteit voor de haven van Antwerpen. Het lijkt mij dus zaak incidenten grondig op te volgen en preventieve maatregelen te treffen waar nodig”, laat De Ridder optekenen. Het is voor Antwerpen een meerwaarde om mee op het beleid in Brussel te kunnen wegen en de belangen van de Antwerpenaar en onze haven te behartigen. Ik geloof dat beide rollen elkaar kunnen versterken.”

Michiel Leen