Alphaliner: “Positieve noot bij start van nieuw jaar voor lijnvaart”

Nieuws, Scheepvaart
Stefan Verberckmoes

De Franse consultant Alphaliner heeft de balans van 2018 voor de lijnvaartvloot opgemaakt. Die vloot werd 5,7% groter omdat er nog meer nieuwe schepen in de vaart kwamen dan in 2017 en omdat er amper oudere tonnage gesloopt werd. Er verdwenen slechts 111.233 slots door de afbraak uit de vloot, wat het laagste cijfer van de voorbije zeven jaar is. In 2017 ging het nog om 427.030 teu.

Ondanks de aanhoudende overcapaciteit bleven de reders nieuwe boten bestellen. Alphaliner noteerde vorig jaar 213 orders, samen goed voor 1,29 miljoen slots. Ter vergelijking: in 2017 werden maar 130 schepen besteld (samen 783.400 teu).

Rationalisaties

In de eerste helft van 2018 oogden de perspectieven voor de lijnvaart nog gunstig omdat de werkloze containervloot voor het eerst sinds 2011 onder de 200.000 teu daalde. Omwille van de negatieve marges drongen nieuwe rationalisaties zich op. Verlieslatende diensten werden gestaakt, waardoor heel wat schepen hun werk verloren. Met kerstmis was er maar liefst 628.000 teu aan capaciteit uit de vaart. 2019 begint dus met meer overcapaciteit dan een jaar geleden, toen ‘slechts’ 416.000 teu ongebruikt bleef.

De negatieve marges waren vooral het gevolg van de forse stijging van de bunkerprijzen. Een ton zware bunkerolie kostte in 2018 gemiddeld 419 dollar, wat exact honderd dollar (of 31,3%) meer was dan in 2017.

Opgelucht

Alphaliner stelt dat de rederijen zeker opgelucht zullen zijn dat de bunkertarieven eindelijk weer dalen. Na een piek van 504 dollar/ton in oktober zijn de bunkerprijzen eind december gezakt naar 333 dollar/ton. Samen met de in de eerste week van het jaar gerealiseerde tariefverhogingen op een aantal belangrijke oost-westroutes, is dat goed voor de financiële resultaten.

Voor 2019 rekent Alphaliner op een stijging van de vlootcapaciteit met 3,5%. Verwacht wordt dat de installatie van scrubbers een deel van de huidige vloot een tijdje uit de vaart zal houden, waardoor de extra capaciteit gemakkelijker geabsorbeerd kan worden. De invoering van strengere zwavelnormen in januari 2020 kan ook leiden tot de sloop van meer schepen die te oud of te klein zijn om met een rookgasreiniger uit te rusten of om kostenefficiënt op zwavelarme bunkers te laten varen.

Opschuiven

Alphaliner verwacht dat de invoering van de nieuwe zwavelnormen er op alle vaargebieden zal toe leiden dat grotere schepen worden ingezet. Die evolutie wordt nog in de hand gewerkt door het feit dat er dit jaar vooral nieuwbouw in het grootste capaciteitssegment zal bijkomen. Die nieuwe megaschepen zullen iets kleinere eenheden naar secundaire vaargebieden doen opschuiven.

Stefan Verberckmoes