Vlaamse regering gaat verder met laatste alternatief extra containers

Nieuws, Scheepvaart
Bart Timperman

Zoals verwacht houdt de Vlaamse regering nu ook officieel vast aan het meest recente alternatief dat minister Ben Weyts voorstelde. De Vlaamse regering heeft nu formeel ingestemd met een ‘voorontwerp van voorkeursbesluit’ over het complex project extra containercapaciteit Antwerpen. Daarmee volgt formeel wat al eerder werd aangekondigd.

Doel

Dat alternatief bouwt in het Deurganckdok een weg naar een nieuw getijdendok dat maar aan één kant wordt geëxploiteerd. Op die manier blijft Doel gespaard. Met het plan Weyts moet er ruimte komen voor vier miljoen extra containers. Naast het nieuwe getijdendok komen er ook extra kades langs het Waaslandkanaal en in het Doeldok en in een nieuw insteekdok ten noorden van de Zandvlietsluis.

April

Volgens de Vlaamse regering tonen de overleg- en consultatierondes dat dit alternatief op het grootste draagvlak kan rekenen. Dit voorontwerp van voorkeursbesluit wordt nu voorgelegd aan de officiële adviesinstanties. Na de verwerking van de opmerkingen van die instanties zal de Vlaamse Regering in april 2019 een ontwerp voorkeursbesluit vaststellen. Daarna start het openbaar onderzoek.

Verfijnen

In een mededeling zegt Weyts dat de plannen nog verder verfijnd zullen worden in samenspraak met de havengemeenschap, de lokale overheden, de sectororganisaties en andere stakeholders.

Bart Timperman