Reders stellen zich vragen bij EU-voorstel ‘maritime single window’

Nieuws, Scheepvaart
Koen Heinen

De Europese redersorganisatie ECSA en de World Shipping Council noemen het voorstel van de Europese Transportministers voor een ‘Maritime Single Window Environment’ een stap in de goede richting. Volgens hen hebben de Europese wetgevers goed werk geleverd om de administratieve rompslomp voor de scheepvaartindustrie te beperken. Die rompslomp is het gevolg van de huidige ‘niet-geharmoniseerde en inefficiënte rapporteringsverplichtingen en -mechanismen in de EU’, zeggen ze. Het gaat om de informatie die rederijen moeten afleveren telkens ze een haven aanlopen, zoals bijvoorbeeld bemanningslijsten.

Echte, tastbare voordelen

John Butler, CEO en voorzitter van de World Shipping Council, verwijst naar de bestaande richtlijn die alvast geen gemeenschappelijke blauwdruk vormde voor implementatie door de lidstaten. “Met deze ervaring in het achterhoofd moeten we er zeker van zijn dat het wettelijk kader dat overeengekomen wordt, beantwoordt aan de nood voor echte, tastbare voordelen voor de scheepvaartindustrie”, zegt hij.

Beide organisaties zien in het voorstel een duidelijk engagement van de Transportraad voor geharmoniseerde data die beperkt moeten blijven tot essentiële rapporteringsinformatie. Bijkomende tijdelijke vereisten mogen enkel toegevoegd worden in uitzonderlijke en goed onderbouwde omstandigheden. “Dit laatste is zeer belangrijk. Nieuwe wetgeving mag de dag daarna niet tenietgedaan worden omdat autoriteiten de mogelijkheid krijgen om zonder beperking bijkomende informatie te eisen parallel aan de data van het geharmoniseerde single window”, benadrukt Martin Dorsman, secretaris-generaal van ECSA.

Geharmoniseerde interfaces

Wat de rapporteringsinterfaces betreft, benadrukken beide organisaties de nood aan werkelijk geharmoniseerde en gemeenschappelijke interfaces, zowel voor systeem/systeem-rapportering als voor manuele rapportering via internet. “Zo’n harmonisering mag zeker niet ten koste gaan van de bestaande, goed functionerende mechanismen die aangeboden worden via sommige ‘port community systems’ en nationale ‘single windows’”, stellen ECSA en de World Shipping Council.

ASV

Eenzelfde reactie bij de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV). “Met de huidige richtlijn zijn nog veel eigen interpretaties mogelijk en die zijn in elke haven anders. Als er een verordening komt, moet het wel een echte vereenvoudiging zijn”, zegt Hilde Bruggeman, adjunct directeur-generaal van ASV en directeur van NAVES, de Belgische vereniging van de beroepsorganisaties van scheepsagenten uit de havens van Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Oostende/Nieuwpoort en Brussel.

Ook zij heeft haar twijfels over de harmonisering van de interfaces. “Niet alle lidstaten en havens beschikken over dezelfde IT-bekwaamheid. Zo’n interface om via verschillende systemen input te doen, is niet evident. Landen met een goed functionerend port community system willen dat ook niet weggooien”, volgt ze de bezorgdheid van beide organisaties.

“De reders hebben ook een hoger doel. Lijnrederijen willen meer zelf doen via een centraal systeem. Ze willen meer taken zelf uitvoeren in plaats van de agent. Is dat wel een goed idee, want wat gebeurt er als er een probleem is en wie gaat het oplossen?”, stelt ze zich de vraag.

Toch ziet ze ook positieve punten in het voorstel. “Het gaat hier nu over een ‘European Maritime Single Window Environment’ in plaats van een ‘Maritime Single Window’ (MSW) tout court zoals in het verleden. Het feit dat Europa hiermee inzet op meer communicatie tussen verschillende MSW’s in verschillende havens, wat vooral belangrijk is voor shortseatrajecten, en met verschillende autoriteiten zoals de douane, is alvast zeer positief. Het voorstel gaat de goede richting uit, maar er zijn nog zoveel besprekingen gaande dat we liever de definitieve tekst afwachten”, besluit Bruggeman.

Koen Heinen