MSC en Traxens bekampen congestie met sensor in containers en trucks

Nieuws, Scheepvaart
Sven Goyvaerts

De haven van Valencia dient als proeftuin voor een pilootproject van MSC en Traxens. Sinds september werkt men er aan een efficiëntere haven op operationeel vlak. Men wil een beter overzicht krijgen op het vrachtwagenverkeer dat af en aan gaat.

Volgen met sensoren

In oktober maakten MSC en Traxens al een samenwerking bekend. MSC kondigde aan dat ze sensoren van Traxens aan 50.000 containers ging bevestigen. In plaats van die sensoren alleen op containers te plaatsen en ze onderweg te volgen, kiest men er nu voor om ook vrachtwagens uit te rusten.

De vrachtwagens van MSC in Spanje dragen nu toestellen van Traxens. Die sensoren geven een bijna rechtstreeks beeld van waar ze zich bevinden. Hiervoor heeft Traxens een doorgang geïnstalleerd op de terminal van MSC, die voor een beveiligde en snellere verbinding zorgt.

Hulp voor havenautoriteiten

De sensortechnologie kan havenauthoriteiten helpen om congestie te voorspellen en in te schatten wanneer de trucks aan de gates zullen arriveren. “We zijn verheugd dat we een proeflocatie kunnen aanbieden aan Traxens,” zegt Miguel Llop, directeur ICT van Fundacion Valenciaport. “Dit kan op termijn zorgen voor een operationele verbetering in heel de maritieme sector.”

Jaime Llopez, projectleider Intermodal bij MSC Spanje: “We hebben al toestellen van Traxens gebruikt om containers te volgen en we geloven dat ze een hulp kunnen zijn voor havenautoriteiten. Dat biedt een voordeel voor alle partijen.” Na het proefproject wil Traxens het systeem uitbreiden naar andere terminals binnen de haven van Valencia. De reeds bestaande doorgang zal dan worden gebruikt om meer testen uit te voeren op alle slimme containers die daarlangs passeren.

Sven Goyvaerts