Havenbedrijf Rotterdam breidt korting voor schonere schepen uit

Nieuws, Scheepvaart
Adrie Boxmeer

De tarieven stijgen in 2019 met 1%. Hiermee wil Rotterdam concurreren met omliggende zeehavens. De transhipmentkortingen voor containers blijven bestaan. Verder blijft het tarief voor tankers met ruwe olie 1,5% onder de algemene stijging. Het Havenbedrijf Rotterdam wil zo het verschil in haventarieven voor zeeschepen met minerale olieproducten verder verkleinen ten opzichte van de concurrentie. Voor de binnenvaart nemen de tarieven met 1% toe. De prijsstijgingen werden in 2017 voor een periode van drie jaar vastgelegd.

Belangrijkste inkomstenbronnen

De facturatie van zeehavengeld, boeien- en palengeld en afvalstoffenheffing wordt completer, sneller en overzichtelijker. Havengeld is een van de twee belangrijkste inkomstenbronnen van het Havenbedrijf Rotterdam. In 2017 ontving het 289,6 miljoen euro aan zeehavengeld en 14,4 miljoen euro aan binnenhavengeld. De belangrijkste inkomstenbron van het Havenbedrijf is huur en erfpacht van terreinen.

Adrie Boxmeer