Haven Antwerpen vestigt zesde record op rij

Nieuws, Scheepvaart
Bart Timperman

Het havenbedrijf registreert groei in alle cargotypes, maar het luik ‘container’ zorgt voor het leeuwenaandeel. Die business ging er met 5,8% op vooruit en eindigt op 130 miljoen ton of 11 miljoen teu. Dat is een stijging met 5,5%. Ook de andere goederenstromen zitten in de plus. Vloeibaar massagoed klimt 4,5% omhoog, droog massagoed 5%. De breakbulk groeit met 1,8%. In dat laatste segment worden de meubelen gered door de toegenomen roroactiviteit in de Antwerpse haven. Steeds meer klassieke breakbulkgoederen reizen tegenwoordig immers per container. Met een studie van McKinsey bij de hand voorspelt het Havenbedrijf een toenemende vraag naar containercapaciteit. Het consultancybureau ziet de vraag ook in de komende jaren stijgen met 2 à 3% per jaar. In dat scenario botst de haven in 2022 op de grenzen van haar huidige capaciteit. Pas in 2024 zou het Saeftinghedok operationeel worden. “De belangrijkste spelers op deze markt bereiden zich voor om een creatieve manier die periode te overbruggen”, sust Havenbedrijf-CEO Jacques Vandermeiren. 

Vandermeiren toont zich ook tevreden over de investeringen die de petrochemische industrie het afgelopen jaar in Antwerpen deed: Borealis, Ineos, Nippon, Sea-Mol en Oiltanking kwamen samen met meer dan twee miljard euro over de brug.

Brexit? No deal, no problem

2019 dient zich aan als een jaar met een paar stevige uitdagingen, maar dat tempert het optimisme van het Havenbedrijf niet. Zelfs nu er aan het Zaha Hadidplein rekening wordt gehouden met een no deal-brexit, houdt men het hoofd koel. Het Verenigd Koninkrijk blijft vooralsnog de derde maritieme handelspartner en in het afgelopen jaar namen de goederenstromen tussen Antwerpen en het Verenigd Koninkrijk nog toe met 17%. Een permanente vertegenwoordiging in de persoon van Justin Atkin én roadshows in Birmingham en Londen in februari, moeten ook bij een worstcasescenario in de Brits-Europese boedelscheiding Antwerpen op de kaart houden bij de overzeese partners. 

Oosterweel: inzetten op modal shift 

Om de werken van de Oosterweelverbinding te kunnen verhapstukken, zet het Havenbedrijf meer dan ooit in op de modal shift. Tegen de zomer van 2019, bij de start van de Oosterweelwerken, moet het Actieplan Nachtlogistiek volledig operationeel zijn. Het plan werd opgestart in oktober van dit jaar en doorloopt in de eerste helft van 2019 een testfase.

De resultaten van de vervoersalternatieven die sinds midden 2017 werden uitgerold, kleuren positief: een kleine 400.000 reizigers opteerden voor de Waterbus sinds de lancering van het traject in juli 2017. Intussen vervoeren de waterbussen tussen de 40.000 en de 50.000 passagiers per maand. Vanaf februari 2019 komt daar de elektrische Waterbus op het Albertkanaal bij. Meer dan 77.000 pendelaars maakten gebruik van de Fietsbus door de Liefkenshoek- en Tijsmanstunnel. 

Daarnaast is er ook 35 miljoen euro voor energietransitieprojecten: op korte termijn komt er meer walstroom voor de grote zeeschepen, een project waar terminaloperator MPET de voortrekkersrol krijgt toegewezen. Nog in 2019 moet er bovendien een tankstation voor waterstof komen, bruikbaar voor zowel schepen als wegvoertuigen. Het prijswinnende waterstofscheepje Hydroville van CMB heeft daar inspirerend gewerkt. 

Zeebrugge?

Voor het overige laat het Havenbedrijf nog niet in zijn kaarten kijken. Over de doorgedreven samenwerking met Zeebrugge – een onderdeel van het ontwerp-bestuursakkoord in Antwerpen – zegt directeur communicatie Nathalie Van Impe dat consultancybureau Deloitte weliswaar het potentieel van een samenwerking onderzoekt, maar dat alle scenario’s (inclusief een fusie tussen beide havens) nog open liggen. Ook over die andere ambitie uit het regeerakkoord, de omvorming van MLSO (Maatschappij Linkerscheldeoever) en Havenbedrijf Antwerpen tot één havenbedrijf voor de beide Scheldeoevers, is er nog geen duidelijkheid. “De stabiliteit moet vooropstaan. We werken vandaag al veel samen met MLSO”, klinkt het. 

Ook is nog niet zeker dat er in 2019 witte rook komt omtrent de herbestemming van de voormalige Opelsite bij het Churchilldok. De marktbevraging voor de site, die een hub moet vormen voor activiteiten in de circulaire economie, werd het afgelopen jaar nog eens met een halfjaar verlengd. “De investeringsdossiers die met een dergelijk project gemoeid zijn, zijn complex. We willen de geïnteresseerden de tijd geven die nodig is. Mocht blijken dat het nodig is de bevraging te verlengen, dan doen we dat desnoods nog een keer.” Voor de logistieke spelers uit Antwerpen die maar wat graag een deel van de site zouden inpalmen, is er volgens Van Impe elders in de haven nog voldoende vrije concessiegrond. 

Michiel Leen