“Nieuw Suezkanaal kan verwachtingen niet waarmaken”

Nieuws, Scheepvaart
Jean-Louis Vandevoorde

Egypte zet zwaar in op het Suezkanaal om zijn economie een nieuwe impuls te geven. Het rekent op de pas ingehuldigde verruiming om het scheepvaartverkeer op de strategische vaarweg op de oostwestas naar een nieuw peil te tillen. In Kaïro schuift men een verdubbeling van het aantal dagelijke transits – van 49 naar 97 – tegen 2023 als doelstelling naar voor.

“Irrealistisch”

De bedoeling is vooral meer geld in het Egyptisch laatje brengen, nu de inkomsten uit toerisme zwaar teruggevallen zijn. De tolgelden van het kanaal brengen vandaag 5,3 miljard dollar op. In 2023 zou dat mmar liefst 13,2 miljard dollar moeten zijn.

Volgens Drewry is de kans onbestaande dat die verwachting bewaarheid wordt, alle troeven zoals een snellere transit op de verbinding tussen Rode en Middellandse Zee ten spijt. Om de doelstelling inzake tolgelden te halen zouden de inkomsten bijvoorbeeld met zowat 10% per jaar moeten toenemen, “terwijl de vooruitzichten voor de scheepvaartsector nergens in de buurt van dat peil komen”, zegt Drewry.

Minder containerschepen

De consultant verwijst vooral de ontwikkelingen in de containerlijnvaart als argument om die visie te staven. Containerschepen maken 36% uit van alle schepen die het kanaal gebruiken. In nettotonnage (de basis voor de berekening van de transitgelden) bedraagt hun aandeel 55%.

Hun aantal bleef de jongste jaren vrij stabiel maar ligt nog steeds beduidend lager dan in 2008, zoals Flows eerder ook al aanstipte. Dat is het gevolg van de schaalvergroting en alliantievorming in de sector, maar ook van de tragere groei in de handel tussen Azië en Europa.

“Als de Suez Canal Authority zijn doelstelling voor 2023 wil halen, zou de containertrafiek door het kanaal jaarlijks met 8% moeten groeien, tweemaal sneller dan vandaag. We zien niet in hoe dat zou kunnen gebeuren”, schrijft Drewry.

Geen greep op macro-economische factoren

“Hoe de containertrafiek tussen Azië en Europa evolueert, zal een sleutelfactor zijn voor het scheepvaartverkeer via Suez en voor de inkomsten uit het kanaal, meer dan de breedte en diepte van de vaarweg zelf. De wachttijden en transittijden voor schepen en de hoogte van de tolgelden, wat ze ook zijn, zijn slechts relatief onbelangrijke micro-factoren als het op de ontwikkeling van de goederenstromen aankomt. Op de factoren op macro-niveau heeft de SCA geen echte greep.”

Meer trafiek op de route tussen Azië en de oostkust van Noord-Amerika zal dat tekort niet kunnen opvullen, temeer daar het Panamakanaal vanaf volgend jaar zijn hogere capaciteit ten volle zal kunnen uitspelen.

“De Egyptische overheid mag niet verwachten dat de bijkomende capaciteit van het Suezkanaal snel opgevuld geraakt. Het wordt een zaak van de lange termijn”, luidt de eindconclusie.