Haven Antwerpen kent eerste ‘fijn stof’-korting toe

Nieuws, Scheepvaart
Koen Heinen

Om in aanmerking te komen voor de korting moeten schepen aantonen dat ze ofwel scrubbers of LNG-aandrijving gebruiken aan boord en dit ten minste 24 uur voor de aanloop en ten minste 24 uur na de aanloop in Antwerpen. De gastanker ‘Sefarina’ van Chemgas Shipping is uitgerust met een dual fuel motor die zowel op gasolie als op LNG kan varen. Chemgas, een onderdeel van de Duitse Reederei Jaegers, heeft er bij de vernieuwing van zijn vloot voor gekozen om gebruik te maken van LNG als brandstof. De ‘Sefarina’, die eerder dit jaar werd opgeleverd, beleefde onlangs nog een primeur aangezien het als eerste zeeschip LNG ging bunkeren in Moerdijk.

Verschillende kortingen

Schepen met LNG-aandrijving kunnen rekenen op een korting van 20% op de havengelden die ze moeten betalen wanneer ze de haven aanlopen. De korting komt bovenop de bestaande Environmental Ship Index-korting (ESI) die wordt toegekend om investeringen in groene technologieën aan te moedigen. Dit betekent dat schepen in sommige gevallen een korting tot 30% op de havengelden kunnen verkrijgen.

Schepen die gebruik maken van scrubbers krijgen een korting van 15%. Vanaf 2016 worden de percentages afgebouwd naar respectievelijk 15% voor LNG en 10% voor scrubbers. In 2017 zal de korting nog respectievelijk 10% en 5% bedragen.

Het Havenbedrijf zegt met deze korting een van de maatregelen te vervullen die zijn opgenomen in het Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen, dat tot doel heeft de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen terug te dringen.

SECA’s

Naar aanleiding van de invoering van de verstrengde zwavelluchtemissienormen voor zeeschepen in de SECA’s (Sulphur Emission Control Areas) moeten schepen ofwel de kwaliteit of het type van hun brandstof aanpassen, ofwel de uitlaatgassen reinigen door bijvoorbeeld het gebruik van scrubbers. Reders blijken overwegend te kiezen voor het gebruik van laagzwavelige brandstoffen om op korte termijn in regel te zijn met de strengere zwavelrichtlijn. Het gebruik van LNG of scrubbers biedt op het vlak van milieuperformantie echter betere resultaten. Het Havenbedrijf wil daarom bij uitstek schepen met deze innovatieve en duurzame technologieën naar Antwerpen trekken.