Nederlanders willen problemen met verstekelingen in Calais aanpakken

Nieuws, Scheepvaart
Philippe Van Dooren

De laatste tijd neemt het probleem ongeziene proporties aan van de illegale migranten die in het Verenigd Koninkrijk willen raken door als verstekeling te schuilen in vrachtwagens. “Hierdoor lijden transporteurs tienduizenden euro’s schade aan voertuigen, ladingen, vertragingen en onterechte boetes”, stelt de Nederlandse vervoerdersorganisatie TLN.

Minister deelt zorgen

Daarom stelt ze nu een een actieplan voor met praktijkgerichte oplossingen om de problemen op te lossen en een veilig transport van en naar Engeland te waarborgen. Dit 10-puntenplan is opgesteld op basis van een enquête en interviews onder TLN leden. Het plan werd door de organisatie overhandigd aan staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid & Justitie en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Die laatste heeft al aangegeven de zorgen van de transportsector te delen. 

“Wij gaan ervan uit dat de minister de problematiek ter sprake brengt bij het overleg met transportministers in Luxemburg”, zegt TLN-voorzitter Arthur van Dijk. Deze Transportraad heeft vandaag plaats. Volgens van Dijk betalen transportondernemers nu de rekening voor falend Europees beleid. “We zien schrikbarende en gevaarlijke toestanden op toegangswegen bij Calais. Het wordt tijd dat de Franse autoriteiten echte maatregelen nemen om de veiligheid van transporteurs te garanderen. Uiteindelijk is het een Europees probleem, dat ook Europees moet worden aangepakt”, verklaart hij.

10-puntenplan

De tien maatregelen die TLN voorstelt, zijn de volgende:

– Invoering van 100%-controles in zeehavens met afvaarten richting VK
– Schuld niet langer automatisch afwentelen op transporteurs en chauffeurs, wat nu wel het geval is
– Routes van en naar Calais monitoren en beveiligen
– Extra beveiliging, extra rijstroken, extra hekkens moeten prioriteit krijgen
– Capaciteitsvergroting voor arriverende vrachtauto’s op terminals in Calais
– Eurotunnel moet vlottere doorloop realiseren, met langere treinen voor vrachtauto’s
– Kosten door verplichte overheidseisen komen niet (alleen) voor rekening van de transporteur
– Transporteurs moeten per direct een wettige (erkende) ‘Calais-toeslag’ kunnen invoeren
– Tarieven moeten aan havenlocaties gerelateerd kunnen worden
– Er moet een speciale ‘Engeland-verzekering’ komen

Volgens TLN beseft men wel dat de stroom van illegale immigranten in Europa niet op korte termijn zal zijn opgelost. “Ondernemers en hun werknemers nemen hun verantwoordelijkheid en mogen daarbij wél rekenen op veilige omstandigheden. Het herstellen en handhaven van de openbare orde en veiligheid is een verantwoordelijkheid van autoriteiten”, klinkt het tot slot.