Migrantencrisis in Calais: ook FNTR heeft voorstellen klaar

Nieuws, Scheepvaart
Philippe Van Dooren

Volgens de Franse wegvervoersorganisatie FNTR is de crisis met de illegale migranten in de streek van Calais niet nieuw en worden de vervoerders er al een hele tijd mee geconfronteerd. De situatie ontaardt echter nu in die mate dat de maatregelen die de vervoerders namen, niet meer volstaan. “De vervoerders die in het Kanaalverkeer actief zijn, proberen al lang te voorkomen dat verstekelingen aan boord van hun voertuigen klimmen: de chauffeurs krijgen een opleiding en informatie, de voertuigen worden beveiligd en de bedrijfssites worden gecontroleerd. Toch zijn ze niet meer opgewassen tegen de nieuwe toestand, die totaal ontspoort”, stellen de verantwoordelijken van de federatie.

“Het aantal illegale migranten is aanzienlijk gestegen, alsook het aantal inbraken in de voertuigen en op de terreinen van bedrijven in de regio Calais. Dat plaatst deze operatoren in een bijzonder hachelijke situatie: de verantwoordelijkheid wordt enkel op de vervoeder afgewenteld, de voertuigen en de ladingen worden beschadigd, de wachttijden lopen op en er worden nu ook chauffeurs fysiek aangevallen.”

Maat is vol

Voor de FNTR is de maat nu helemaal vol en moet de overheid dringend in actie komen. Daarom heeft de vereniging een aantal voorstellen aan het Transportministerie overgemaakt. In de eerste plaats dient volgens haar een overlegplatform met de verschillende actoren bijeen geroepen worden. Ook moet het zwaar verkeer beter gereguleerd worden en moeten de beveiligde onthaalinfrastructuren voor vrachtwagens uitgebreid worden.

Ze vragen voorts ook dat de voertuigen beter zouden worden gecontroleerd, opdat de vervoerders niet meer verantwoordelijk zouden zijn voor eventuele verstekelingen. Ze willen tot slot ook dat een schadevergoeding wordt voorzien voor de hinder en beschadigingen die de vervoerders oplopen.

Volgens David Sagnard, voorzitter van FNTR Pas-de-Calais, zijn de vervoerders het beu. “Zij aanvaarden niet meer dat zij moeten opdraaien voor het feit dat de overheden het probleem niet kunnen oplossen. Daarom hebben wij concrete voorstellen op tafel gelegd. De overheid moet reageren en zo snel mogelijk een antwoord geven.”

Tienpuntenplan

Ook Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft onlangs een actieplan met praktijkgerichte oplossingen overgemaakt aan de Nederlandse regering. Dit 10-puntenplan is opgesteld op basis van een enquête en interviews onder TLN leden. Ook de Nederlanders benadrukken dat het herstellen en het handhaven van de openbare orde en veiligheid is een verantwoordelijkheid van autoriteiten. De Nederlandse verladersorganisatie EVO heeft op haar beurt een helpdesk geopend voor bedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk exporteren.

Volgens de Britse Freight Transport Association zijn er nu ongeveer 3.000 illegalen migranten in Calais. Er zijn zoveel schermutselingen tussen hen en de chauffeurs, dat sommige vervoerders liever 200 kilometer omrijden dan de oversteek vanuit Calais te doen, stelt de FTA.

Chauffeurs zijn het beu

Dat de toestand effectief aan het ontsporen is, blijkt overduidelijk uit het aantal filmpjes die vrachtwagenchauffeurs, automobilisten en busreizigers (foto) op de videowebsite YouTube plaatsen. Daarop is te zien hoe zwermen illegalen aan boord van opleggers kruipen van zodra het voertuig stopt of vertraagt.

In de filmpjes is vaak ook te zien dat de Franse politie effectief manschappen inzet, maar dat deze niet opgewassen zijn tegen de stormvloed van migranten, die overigens niets meer te verliezen hebben.

Hieronder drie lukraak gekozen video’s die het probleem illustreren.

https://www.youtube.com/watch?v=X82o2b4oIyE

​https://www.youtube.com/watch?v=ieo_Cz1NmNw

https://www.youtube.com/watch?v=pgSq9d2Eo7Y