Le Havre drijft verzet tegen kanaal Seine-Nord op

Nieuws, Scheepvaart
Koen Heinen

Ondanks die tegenkanting blijft de Franse waterwegbeheerder VNF zich vasthouden aan het eerder door de overheid vastgelegde routeplan dat voorziet in de start van de werken in 2017 en de ingebruikname van het kanaal in 2023.

Unaniem

De leden van de ontwikkelingsraad van de haven van Le Havre, die eerder deze maand unaniem tegen het Seine-Nord-project stemden, verwachten dat de vraag met betrekking tot de socio-economische ontwikkeling van de havenregio integraal deel uitmaakt van het debat en de beslissingen omtrent het kanaal.

Ze wijzen erop dat het kanaal de Seine en het economische bekken van Île-de-France zal verbinden met de noordelijke rangehavens, de rechtstreekse concurrenten van de haven van Le Havre. Bovendien stellen ze vast dat de investeringen die moeten zorgen voor duurzame groei in de tewerkstellingsbekkens van de Seinevalei en die Le Havre per spoor en binnenvaart moeten verbinden met Europese oostwest-corridors, spijtig genoeg uitblijven terwijl de financiering van het toekomstige kanaal bovenaan de agenda staat.

Volgens de ontwikkelingsraad brengt deze situatie de groei van de havenactiviteiten zoals voorzien in het strategisch plan in gevaar. De raad pleit voor een versnelling van de investeringen ten voordele van de commerciële en economische aantrekkingskracht van Le Havre en voor een coherente, competitieve en duurzame nationale havenpolitiek.

Achterhaald

Marc Papinutti (foto), directeur-generaal van VNF, zei in de senaat, waar hij onder meer werd gehoord omtrent de Normandische bezorgdheden, dat de waterwegbeheerder alles in het werk stelt om de doelstelling van de overheid met betrekking tot het project Seine-Nord te realiseren, namelijk het begin van de werken in 2017 en ingebruikname in 2023.

“De vragen omtrent de start van Seine-Nord zijn wat ons betreft achterhaald. Sinds 2004 weten alle betrokken actoren inclusief de havens, dat het project gelanceerd is en dat het kanaal er komt”, zei hij. Papinutti wil van de komende zeven jaar gebruik maken om de komst van het kanaal voor te bereiden. Door de regio’s binnen de projectvennootschap te betrekken bij het project wil hij het verzet ontwapenen. De ronde tafel van volgende week moet daartoe al een eerste aanzet geven.