FEPORT wil transparantie en faire concurrentie

Nieuws, Scheepvaart
Jean-Louis Vandevoorde

“Transparantie in de Europese havens is een must, onder meer op het stuk van tarificatie. Dezelfde regels en eisen inzake transparantie die op de private havenoperatoren van toepassing zijn, zouden moeten gelden voor openbare havenoverheden.”

Dat heeft de Europese organisatie van private terminaloperatoren en stouwers benadrukt naar aanleiding van zijn algemene vergadering, die vorige week in Genua plaatsvond. De organisatie doet in die context een beroep op de “waakzaamheid” van de Europese instanties om zeker te stellen dat bestaande private goederenbehandelaars niet geconfronteerd worden met de “unfaire concurrentie” van nieuwe commerciële entiteiten die door openbare havenbesturen worden opgezet.

Clichés en misvattingen

FEPORT-voorzitter Gunther Bonz (foto) sprak bovendien de hoop uit dat de discussie over de regulering van havendiensten ertoe zal bijdragen dat “taaie clichés en misvattingen over Europese havens” de wereld uit geholpen worden. Hij had het onder meer over het feit dat “havenoverheden niet de enige spelers in havens zijn”.

Bonz onderstreepte tevens dat er geen gebrek aan concurrentie is tussen havens of binnen havens en dat de druk die uitgaat van de markt enerzijds en van overheden en andere stakeholders anderzijds nog steeds toeneemt. Dat laatste vertaalt zich bijvoorbeeld in strengere regelgeving die voor hogere kosten zorgt dan in andere werelddelen.

Competitiviteit

Goederenbehandelaars en terminaloperatoren – de sector is goed voor meer dan 220.000 werknemers in havens – doen zware inspanningen om bij de les te blijven. “Over de voorbije tien jaar hebben private havenbedrijven 40 miljard euro geïnvesteerd in uitrustingen.” Met de opkomst van de megaschepen zal die trend niet afnemen.

“De FEPORT-leden zullen blijven herinvesteren zolang de ontwikkeling van havenprojecten vlot verloopt, de procedures duidelijk, fair en transparant zijn, en de investeringen niet verlieslatend zijn”, klinkt het nog. “We zijn concurrentieel, we willen concurrentieel blijven en we doen daar het nodige voor. We hopen op de steun van de Europese instellingen om dat doel te bereiken.”