Zeebrugge heeft nieuwe strategische visie klaar

Nieuws, Scheepvaart
Jean-Louis Vandevoorde

De nieuwe strategische visie is het resultaat van een denkoefening die medio 2013 werd aangevat. Bedoeling was een nieuwe strategie uit te werken die rekening houdt met de jongste marktevolutie en ontwikkelingen in de regelgeving, maar waarin ook plaats wordt gemaakt voor nieuwe thema’s zoals de band tussen stad en haven of de trekkersrol die de haven als economische motor van de regio kan spelen.

De eerste stappen werden intern gezet. Uit een SWOT-analyse die binnenskamers werd gemaakt, werden een dertigtal essentiële punten gepuurd. Vorig jaar volgde een ‘objectivering’ (inclusief marktbevraging) die aan professor Elvira Haezendonck (VUB en UA) en managing consultant Mieke Laethem van het adviesbureau CrossRoad werd toevertrouwd. Aan de belangrijkste stakeholders (klanten van de haven, bedrijven in het hinterland en andere partners zoals overheden en andere havenbesturen) werd gevraagd hun licht te laten schijnen op die visie.

Inspraakronde

Haezendonck en Laethem clusterden de dertig initiële richtsnoeren in een viertal beleidsdomeinen. Over hun werk vond eind april nog een laatste inspraakronde voor de Zeebrugse en Brugse havenbedrijven en stakeholders plaats. Op basis van dat alles werden de laatste punten en komma’s in de strategische visie ingepend.

Wat het document precies inhoudt, wordt op 21 mei openbaar gemaakt. Dat gebeurt op het congres ‘Brugge, havenstad in Europa’ dat op die dag plaatsvindt in het Concertgebouw in Brugge. Na het congres kan Zeebrugge dan beginnen aan het uitschrijven van een plan waarin de strategische opties in concrete actiepunten worden vertaald.