Spottarieven in China stijgen met 151%

Nieuws, Scheepvaart
Stefan Verberckmoes

Voor het vervoer van een 40’ container van Shanghai naar Noord-Europa werd volgens de Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) eind vorige week gemiddeld 1.722 dollar betaald. De week daarvoor was dat nog 861 dollar. Tussen China en de westelijke helft van het Middellandse Zeegebied stegen de spotvrachten voor de tweede week op rij, namelijk van 1.388 naar 2.006 dollar/feu all-in.

Hoewel een prijsstijging van 151% voor de tarieven naar Noord-Europa spectaculair oogt, is de ‘General Rate Increase’ (GRI) van de carriers van begin mei niet volledig geslaagd. De aangekondigde bedragen van de GRI waren bij sommige carriers immers dubbel zo groot als wat uiteindelijk gerealiseerd werd. Verschillende consultants voorspellen ook dat de spottarieven vanaf volgende week weer zullen dalen, omdat er nog altijd een overaanbod aan capaciteit is.

Voor de rederijen was het erg belangrijk dat de tarieven weer zouden stijgen. Hun resultaten hangen grotendeels af van de inkomsten die ze op de grote oostwest-routes in het piekseizoen kunnen genereren. Door de tariefstijging van vorige week vermindert ook de druk van verladers die protesteren dat hun contractueel vastgelegde tarieven voor lange-termijncontracten veel hoger zijn dan het historisch lage niveau van de spotmarkt.