DHL Global Forwarding moet NFE-strategie ‘on hold’ zetten

Nieuws, Scheepvaart
Philippe Van Dooren

Tijdens de algemene vergadering van deze week herhaalde hij dat in 2014 zowel de omzet als de winst zijn gestegen, ondanks een matige groei van de wereldeconomie.

En hij bevestigde wat hij begin mei zei naar aanleiding van de publicatie van de cijfers voor het eerste kwartaal van 2015: de omzet groeide met 8,8% jaar op jaar tot 14,8 miljard. Die groei was echter slechts 2,1% indien rekening gehouden wordt met de positieve wisselkoersen. Alle vier de divisies gingen er op vooruit.

Global Forwarding, Freight

De divisie Global Forwarding, Freight kende in het eerste kwartaal een omzetgroei met 7,6% tot 3.8 miljard euro. Met de effecten van de wisselkoersen ingerekend was de groei 2.7%. De volumes gegenereerd door de zeevracht groeiden met 2,3% en die van de luchtvracht stagneerden (+0,3%). Deze divisie kende dan ook een terugval van zijn marktaandelen in beide sectoren.

De bedrijfswinst in het eerste kwartaal kende een forse terugval, van 49 miljoen in 2014 tot 17 miljoen. Dat was niet alleen te wijten aan de druk op de marges in de sector: verladers profiteren van de daling van de olieprijzen om betere tarieven te eisen en om agressief te tenderen. Het lag ook aan de kosten van het zogenaamde ‘transformation program’, waarvan begin mei is aangekondigd dat het ‘on hold’ werd geplaatst.

‘Transformation program’

De expeditietak van de groep zit immers in een crisis, die grotendeels te wijten is aan het mislukken van het uitrollen van het New Forwarding Environment plan (NFE). Appel is er tijdens de algemene vergadering van woensdag niet echt diep op ingegaan, maar medio mei tijdens de presentatie van de kwartaalresultaten, heeft hij wel toegegeven dat het NFE-plan “té ambitieus” was.

“Wij geloven nog steeds dat het business model kan worden verbeterd en tot een goed eind gebracht worden. Maar we waren te ambitieus wanneer wij alles tegelijkertijd wilden veranderen: de structuren, de processen en een software waarvan is gebleken dat die te rigide was.”

De groep gaat nu even de pauzeknop indrukken en de doorgevoerde veranderingen goed evalueren. Ook de pilootprogramma’s die in sommige landen werden opgezet, worden onder de loep genomen. “Op basis daarvan zullen we de toekomstige aanpak van de implementatie van het programma definiëren”, zei Appel toen.

Wissel aan de top

Dat werpt natuurlijk een ander licht op het ontslag eind april van Roger Crook, de CEO van Global Forwarding & Freight. Officieel deed hij een stap opzij om ‘persoonlijke redenen’, maar de problemen met het NFE-plan hadden er natuurlijk veel, zo niet alles mee te maken.

Hij nam overigens ontslag ‘per onmiddellijk’, zodat Frank Appel verantwoordelijk werd voor beide takken, in afwachting van de benoeming van Crook’s opvolger. Tevens werd oudgediende Renato Chiavi ‘CEO ad interim’ van de expeditietak, belast met de operationele zaken. Chiavi stond eerder al aan het hoofd van deze afdeling. Hij leidde van 1995 tot 2006 de toenmalige ‘Ocean & Air Freight’-tak van DHL Danzas. Amadou Diallo, de CEO Freight, bleef op zijn post als verantwoordelijke voor het wegtransport en het spoorvervoer.

‘Geen herstructurering’

Appel zei overigens tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers dat de groep het transformatieprogramma niet wil ‘herstructureren’, maar verbeteren. “De focus ligt op hoe wij het beter kunnen doen functioneren. Bepaalde zaken zullen snel kunnen veranderd worden, zodat ze een positief effect zullen hebben op de rest van de zaken”, zei hij.

 “Niets fundamenteel is gebroken. Maar doordat wij de uitrol van het systeem stilleggen, zitten we nu met een organisatie die niet echt goed wordt ondersteund door de processen en de software”, erkende hij. Toch blijft hij ervan overtuigd dat de ommezwaai vrij snel zijn vruchten zal opleveren. “Wij hadden in 2013 een goede rendabiliteit. Wij denken dat wij die kunnen herstellen, maar dat vraagt een andere manieren om de veranderingen van het systeem uit te rollen.”