Cosco en China Shipping ontkennen fusie

Nieuws, Scheepvaart
Stefan Verberckmoes

Het gonst in China al een tijdje van de geruchten dat de overheid zou aansturen op een samengaan van Cosco Container Lines (Coscon) en China Shipping Container Lines (CSCL). Ook twee kleinere Chinese carriers zouden daarbij worden geïntegreerd.

Beide rederijen hebben zo’n integratieplan in een mededeling aan de beurs van Hongkong een eerste keer ontkend op 17 april. Vorige week heeft Cosco nogmaals herhaald dat er op korte termijn geen structurele veranderingen op til zijn.

Een eventuele fusie zou moeten passen in het plan ‘One Belt, One Road’ van de overheid om het belang van China in zowel het buitenlandse vervoer over het land en via de zee te vergroten. Vraag is echter of één grote nationale carrier daarvoor beter is dan twee. Gezien de netwerken van Coscon en CSCL elkaar overlappen, zou een fusie ook tot massaal banenverlies leiden.

Weinig animo

Alphaliner stelt vast dat er bij de directies van Coscon en CSCL weinig animo is voor een samengaan. Een eerste samenwerkingsakkoord in februari 2012 resulteerde volgens de Franse consultant alleen in een tijdelijke samenwerking in het binnenlands vervoer tussen Noord-China en Fujian/Shantou.

Het vorig jaar gesloten ‘strategisch samenwerkingsakkoord’ heeft de twee er niet van weerhouden om elk in een andere grote alliantie te stappen. Coscon en CSCL ruilen wel slots, zodat ze beiden erg hoge afvaartfrequenties kunnen bieden. Het feit dat hun samenwerking in de jaarverslagen van 2014 niet eens vermeld wordt, is voor Alphaliner een teken aan de wand dat er weinig schot zit in het streven naar nauwere samenwerking.

Sloopsubsidies

De focus van de top van de twee rederijen lag de voorbije jaren vooral op de zwakke financiële prestaties. Chinese bedrijven verliezen na drie opeenvolgende boekjaren met rode cijfers hun beursnotering. Cosco en China Shipping konden hun beursnotering enkel behouden door activa te verkopen. De regering kwam ook tussenbeide door sloopsubsidies uit te keren.

Cosco gaat overigens lustig door met het verschroten van containerschepen. Volgens Alphaliner heeft de rederij in het eerste kwartaal afscheid genomen van zes bootjes van 836 teu. Vorige maand werden twee zusterschepen van 1.932 teu uit 1993 voor afbraak verkocht.

Resultaten eerste kwartaal

In het eerste kwartaal heeft Cosco als groep een nettoverlies van 167 miljoen dollar geleden, dat vooral toe te schrijven was aan de slechte resultaten van de bulkdivisie. De groep maakte geen afzonderlijke resultaten voor Coscon bekend, maar zei wel dat de containerdochter 2,34 miljoen teu heeft vervoerd (+12,8%) en de omzet met 16,6% zag stijgen.

CSCL boekte in de eerste drie maanden van dit jaar een nettowinst van 41 miljoen dollar, wat vier keer meer is dan in het eerste kwartaal van 2014. De containerrederij zag de omzet met 9,4% dalen. De betere financiële resultaten zijn volledig te danken aan de forse daling van de exploitatiekosten (-16%) als gevolg van de lagere bunkerprijzen.