Antwerpen geeft schepen fijn stof-korting

Nieuws, Scheepvaart
Stefan Verberckmoes

Het nieuwe kortingssysteem staat los van het bestaande internationale ESI-systeem, waarbij schepen die weinig NOx, SOx e CO2 uitstoten, al financieel beloond worden. Beide kortingen zijn cumulatief, wat betekent dat de milieuvriendelijkste schepen een vermindering tot 30% op de havengelden kunnen genieten bij een aanloop van Antwerpen.

De fijn stof-korting zal drie jaar lang worden toegekend, maar wel geleidelijk aan worden afgebouwd. De rederijen die als eerste in nieuwe technologie investeren (of dat al deden), worden op die manier het meest beloond. In de praktijk zal de korting gelden voor schepen die op LNG varen of boten die met rookgasreinigers (scrubbers) met een gesloten loop werden uitgerust.

Zwavelnormen

Sommige rederijen besloten om scrubbers te laten installeren of schepen te bestellen die op LNG zullen kunnen varen, om te voldoen aan de strengere zwavelnormen, die sinds begin dit jaar in Noord-Europa van kracht zijn. Door die investeringen te doen, wordt niet alleen de zwaveluitstoot, maar ook die van fijn stof beperkt. Carriers die voor één van beide opties kozen, krijgen nu in Antwerpen een extra bonus, die niet geldt voor zeeschepen die zijn overgeschakeld op zwavelarme bunkers.

Schepen die vanaf 1 juni kunnen aantonen dat ze LNG verbruiken, kunnen aanspraak maken op een korting van 20%. Wie een scrubber met een gesloten circuit aan boord heeft en kan bewijzen dat die ook 24 uur voor en na de aanloop operationeel is, krijgt een reductie op het havengeld van 15%. Vanaf 2016 bedragen beide kortingen respectievelijk 15% en 10% en in 2017 wordt dat verder herleid naar 10% en 5%.

Weinig schepen

Voorlopig komen nog maar weinig schepen in aanmerking voor de korting. Het Havenbedrijf voert de reducties enerzijds in om de weinige rederijen die nu al zwaar investeren in nieuwe milieuvriendelijke technologie, een extra financieel duwtje in de rug te geven. Anderzijds hoopt de haven meer propere schepen aan te trekken en wordt aan de carriers een duidelijk signaal gegeven dat een forse reductie van schadelijke emissies effectief beloond wordt.