Flows Event: België gaat schepen besnuffelen (+ foto’s)

Nieuws, Scheepvaart
Stefan Verberckmoes

De Britten Norman Islander (callsign OO-MMM) van het SURV-team (Aerial Surveillance) wordt al langer gebruikt voor toezichtsvluchten boven het Kanaal en de Noordzee om vervuiling door schepen op te sporen of de visserij te controleren. Zodra de sniffer geïnstalleerd is, zal het toestel ook gebruikt kunnen worden om te ‘snuiven’ hoeveel zwavel een schip uitstoot.

De inzet van het toestel is één van meerdere controlemogelijkheden die de federale overheidsdienst Mobiliteit heeft om te controleren of de scheepvaart zich aan de op 1 januari ingevoerde strengere zwavelnormen in Sulphur Emission Control Areas (SECA) houdt. Dat vertelde Christophe Swolfs (tweede foto) van de FOD Mobiliteit aan de aandachtige toehoorders van het Flows Event ‘Hoe groen wordt ons zeevervoer?’, dat vorige week in kasteel Den Brandt in Wilrijk werd georganiseerd.

Nu al wordt via de bunkerdocumenten gecontroleerd welke brandstof de schepen aan boord hebben in Vlaamse havens en er worden ook stalen van de bunkers genomen ter analyse. Die controles gebeuren door dezelfde inspecteurs die ook al andere documenten controleren. Tot nu toe blijkt gemiddeld 1 op 25 gecontroleerde schepen niet in orde te zijn.

Vaste sniffer

Voor de installatie van een vaste sniffer aan wal (zoals in Gotebörg) heeft de FOD Mobiliteit dit jaar nog geen budget. Nederland is wel van plan om zo’n sniffer langs de Westerschelde op te stellen in Hansweert. België behoort samen met Nederland, Zweden, Finland, Denemarken en Duitsland tot de landen die voor de controles nu in Europa het voortouw nemen.

Op overtredingen op de zwavelnormen staan in ons land zware straffen. Die kunnen oplopen tot maximaal 6 miljoen euro voor de rederij, 150.000 euro voor de kapitein en 60.000 euro voor elke andere betrokken scheepsofficier. Swolfs verduidelijkt dat deze criminele sancties dezelfde zijn voor alle SOLAS-overtredingen. De boetes behoren tot de hoogste in Europa. In andere lidstaten zijn de sancties zo gering, dat rederijen in de verleiding kunnen komen om geen extra kosten te maken voor de aankoop van duurdere zwavelarme bunkers of de installatie van een scrubber.

Enorme impact

Om te vermijden dat rederijen zouden vals spelen, hebben een aantal van ’s werelds grootste carriers de Trident Alliance opgericht. Voorzitter Roger Strevens (derde foto) die bij Wallenius Wilhelmsen Lines (WWL) vice president is voor alle milieuzaken, onderstreepte tijdens het Flows Event hoe ingrijpend de nieuwe zwavelnormen zijn. Ze gelden immers niet alleen voor nieuwe schepen, maar voor de ganse bestaande vloot. Van brandstof veranderen heeft voor carriers zeer grote gevolgen, niet in het minst financieel. Voor de autoschepen van WWL schommelt de extra kost per schip in SECA’s bijvoorbeeld tussen de 10.000 en 20.000 dollar per dag. Bunkerkosten vertegenwoordigen 40 tot 60% van de totale exploitatiekosten van schepen.

Omwille van de enorme impact van de strengere normen werd de Trident Alliance opgericht met als enige doel te ijveren voor een eerlijke concurrentie door adequate controles van de normen af te dwingen. Vooral na 2020 wordt de inzet bijzonder groot omdat de SECA’s dan uitgebreid worden. “Wie gaat dan controleren in internationale wateren en wie zal sanctioneren?”, is een vraag die Strevens terecht stelde.

Panelgesprek

Het Event werd afgesloten met een pittig panelgesprek (vierde foto) waarbij ook vertegenwoordigers van Procter & Gamble en de European Shippers’ Council betrokken werden, omdat verladers nu Low Sulphur Surcharges aangerekend krijgen. Volgens Paul Kyprianou van Grimaldi verlopen de onderhandelingen over die zwaveltoeslag met de klanten van dochterrederij Finnlines vaak erg moeizaam. De Finse rederij investeert maar liefst 70 miljoen euro in scrubbers en aanpassingen van de schepen om het bunkerverbruik (en dus de uitstoot) te beperken.

Ter afronding maakte Ludovic Raffineur nog een stand van zaken op over de mogelijkheden om in de toekomst – o.a. in de Vlaamse havens – LNG te bunkeren.