Haropa vraagt Europese steun voor multimodale projecten

Nieuws, Scheepvaart
Jean-Louis Vandevoorde

De drie Seinehavens hebben aanvragen ingestuurd die, als ze als dusdanig worden goedgekeurd, samen meer dan 40 miljoen euro Europese steun zouden krijgen. Dat is 0,03% van de totale enveloppe van 11,93 miljard die Europa voor de eerste ‘CEF-call’ voor transportprojecten opzij heeft gezet.

Het gaat om een mix van studies en werken. De studies handelen over de toegankelijkheid van de buitenhaven ‘Port 2000’ in Le Havre voor de binnenvaart en over de ontwikkeling van het 100 hectare grote binnenvaartplatform ‘Port Seine-Métropole Ouest’ stroomafwaarts van Parijs, recht tegenover de monding van de Oise in de Seine.

Sluizen

De werken slaan op een project in Le Havre en twee in Rouen. In Le Havre gaat het om de modernisering van de sluizen van Tancarville. Die liggen aan de oostelijk toegang van het gelijknamige binnenvaartkanaal dat de Seine verbindt met de achterhaven van Le Havre en vermijdt dat binnenschepen via de monding van de Seine moeten varen. In Rouen hebben de dossiers betrekking op de verdere verbetering van de nautische toegankelijkheid voor zeeschepen (een project waar ook het Belgische bedrijf Ghent Dredging een steentje bijdraagt) en de uitbouw van een binnenvaartterminal in Alizay, stroomopwaarts van die Seinehaven.

Al die projecten getuigen van de wil van Haropa om de plaats van de Seinehavens in de Europese transportcorridors te versterken, onderstreept Nicolas Occis, de voorzitter van het samenwerkingsverband. Haropa is overigens eveneens betrokken bij een aantal andere dossiers die door andere partijen zijn ingediend: naast spoor- en wegprojecten is hier ook sprake van aanvragen die Brittany Ferries en Stena hebben ingediend rond de installatie van scrubbers aan boord van ferries die Le Havre aandoen.