ECS en Containerships koppelen hun netwerken

Nieuws, Scheepvaart
Jean-Louis Vandevoorde

De samenwerking zal vanaf 14 februari een eerste uiting krijgen in de benoeming van ECS als agent van Containerships in Italië, bevestigt Bart van ’t Hof, sales director bij ECS. Gemeenschappelijke vertegenwoordiging is echter maar één aspect van de nauwere banden die de twee groepen willen smeden. ECS en Containerships zien de mogelijke synergieën nog veel ruimer.

Bundelen

Met hun complementair netwerk willen ze hun klanten een betere toegang bieden tot bijkomende markten. De uitwisseling van containers moet een efficiënter gebruik van hun uitrustingen en een grotere beschikbaarheid van laadkisten in de hand werken. Langs die weg kunnen ook het aantal lege kilometers of de kosten voor herpositionering van lege dozen naar beneden. Ook het bundelen van trafieken aan landzijde – een communiqué verwijst specifiek naar “import en exportstromen in continentaal Europa, het VK en Ierland” – moet een gunstig effect hebben op milieuvlak.

ECS en Containerships kwamen stapsgewijs tot die toenadering (die zich niet zal vertalen in hun kapitaalstructuur), vertelt Bart van ’t Hof. “Je leert elkaar kennen en tijdens gesprekken krijg je stilaan een beeld van wat je voor elkaar kan betekenen.”

Voor de Belgische operator, die zich vooral toelegt op de as tussen de Britse Eilanden en het continent, kan Containerships bijvoorbeeld de deur naar het Balticum en Rusland opentrekken. “Op dit moment maakt die regio niet echt deel uit van onze core area”, zegt de sales director.

ECS heeft naam gemaakt met zijn diensten met 45’-containers. Dat Containerships eveneens een stevig aantal van dat soort laadkisten in huis heeft (bij de Finse shortsea-operator worden ze “magnums” genoemd), heeft mee het pad geëffend voor de toenadering.

“Veel gemeen”

Van ’t Hof spreekt van een samenwerking tussen “twee gelijkgestemde familiale bedrijven met een visie”.

“We hebben veel gemeen. We bedienen wel verschillende transportcorridors, maar we hebben alle twee een sterke aanwezigheid in West-Europa. Samen willen we meer bereiken,” onderstreept ook Frédéric Leca, chief operating officer van Containerships. De Finse rederij loopt in België de haven van Gent aan en participeert daar in de containerterminal aan het Kluizendok (die door partner Stukwerkers wordt gerund).