Wie zijn wij?

Flows werd gelanceerd op 15 oktober 2013 als waardig opvolger voor De Lloyd. Op 17 september 2014 verscheen de laatste gedrukte krant en wordt het nieuws nog enkel digitaal aangeboden.

Flows is een initiatief van de Havenkoepel vzw, een federatie van haven gebonden en logistieke bedrijven , en PORT+ nv, een dienstverlenend bedrijf gespecialiseerd in onder meer informatieverstrekking binnen de havensector.

Wereldwijd zijn goederenstromen voortdurend in beweging. 24 uur op 7, op alle zeeën en continenten. Flows brengt die stromen in kaart. Snel, helder en met kennis van zaken. We brengen het laatste nieuws uit de wereld van trade, shipping, logistics en transport. Met een blik van 360° belichten we belangrijke gebeurtenissen en trends, die meer dan eens onze lokale logistieke activiteiten beïnvloeden. Zodat u steeds mee bent, onderlinge verbanden ziet en nieuwe mogelijkheden ontdekt.

Flows brengt ook mensen samen. Als sectorbreed platform verbindt Flows iedereen die betrokken is bij supply chain-activiteiten in Vlaanderen. Met een levendige, actieve gemeenschap als resultaat. Een service aan de gemeenschap ook, waar kennisdeling en dialoog vooropstaan.

Laat een stroom van kennis en kansen dus niet aan u voorbijgaan. Kies voor Flows, de referentie voor wie wil bijblijven in de snel draaiende wereld van trade, shipping, logistics en transport.

Schrijf u nu gratis en vrijblijvend in voor een 30 dagen proefabonnement.