Zwartste kruispunt op A12 wordt ondertunneld

Het kruispunt van de A12 tussen Antwerpen en Brussel met de Bist en Langlaarsesteenweg in Aartselaar wordt prioritair aangepakt. De middenbaan van de A12 zou er ondergronds gaan, terwijl er een rotonde zou komen voor de zijbanen.

Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk de Kort (CD&V) is er een engagement van de Vlaamse overheid om dit kruispunt samen met dat van de Kontichsesteenweg prioritair aan te pakken. “Samen met de lokale besturen en het Agentschap Wegen en Verkeer wordt al geruime tijd nagedacht over goede oplossingen om op deze zwarte punten de verkeersveiligheid te verhogen en de mobiliteit vlotter te maken”, zegt de Kort. Statistieken tonen aan dat het kruispunt met de Langlaarsesteenweg/Bist, het gevaarlijkste punt van de A12 is. Dat met de Kontichsesteenweg is het op één na gevaarlijkste.

Voor het kruispunt met de Bist/Langlaarsesteenweg wil men zich baseren op de streefbeeldstudie, met een ondertunneling van de middenbaan (A12) en een rotonde voor de zijbanen. De verkeerslichten op het kruispunt zouden daardoor verdwijnen.

Wat het kruispunt met de Kontichsesteenweg betreft, wordt onder meer gedacht aan het afsluiten van een aantal kleinere kruispunten op de steenweg zodat verschillende verkeersstromen elkaar niet blokkeren. Studies moeten hierover meer duidelijkheid scheppen. Bedoeling is begin 2016 met de studies te starten. De aanbestedingsprocedure zou dan eind volgend jaar kunnen beginnen.